ann20023-sv — Meddelande

Messenger 180 publicerad

3 september 2020

Den senaste utgåvan av ESO:s kvartalstidskrift The Messenger är nu tillgänglig online. Ta del av de senaste nyheterna från ESO, från nya instrument till de senaste upptäckterna.

 

I detta nummer:

 

  • The Cherenkov Telescope Array Observatory Comes of Age: Ferrini & Wild
  • MOONS: The New Multi-Object Spectrograph for the VLT & its Surveys: Cirasuolo et al., Gonzalez et al., och Maiolino et al. 
  • The ALPINE–ALMA [CII] Survey: Exploring the Dark Side of Normal Galaxies at the End of Reionisation: Bethermin et al. 

Ladda ned The Messenger i PDF-format eller besök The Messengers webbsida för att prenumerera på tryckta nummer. Denna produkt finns också tillgänglig via ESOshop

Bekräfta om du fortsätta att motta ESO Messenger i tryckt upplaga senast 15 oktober 2020. Ytterligare information finns på kuvertet och på baksidan av Messenger.

Länkar

Om meddelandet

ID:ann20023

Bilder

Cover of The Messenger issue 180
Cover of The Messenger issue 180
text på engelska