Približimo se malo više ATLASGAL slici Mlečnog puta

Ovaj video nas vodi bliže slici Mlečnog puta, objavljenoj kada je finaliziran projekat APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy (ATLASGAL). APEX teleskop u Čileu, mapira ceo prostor koji zauzima galaktička ravan Mlečnog puta vidljiva sa južne hemisfere, po prvi put na submilimetarskim talasnim dužinama - između infracrvene svetlosti i radio talasa - i to sa više detalja nego skorašnji teleskopi u orbiti.

APEX podaci, na 0.87 milimetara talasne dužine, su označeni crvenom bojom, dok pozadinska plava slika pripada kraćim talasnim dužinama i NASA Spitzer Space Teleskopu delu projekta GLIMPSE survey. Bleđe narandžaste strukture su dobijene iz komplementarnih podataka ESO Plank satelita.

Autorska prava:

ESO/APEX/ATLASGAL consortium/NASA/GLIMPSE consortium/ESA/Planck. Music: Johan B. Monell (www.johanmonell.com)

O video klipu

Id:eso1606a
Jezik:sr-latn
Datum objavljivanja:24. februar 2016. 12:00
Povezana saopštenja:eso1606
Trajanje:08 m 10 s
Frame rate:30 fps

O objektu


Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
95,3 MB

For Broadcasters