MUSE-ov pogled na Hablovo južno duboko polje

MUSE instrument na ESO-ovom Veoma velikom teleskopu omogućio je astronomima najbolji do sada trodimenzionalni pogled u duboki univerzum. Nakon što je bio usmeren ka Hablovom južnom dubokom polju čitavih 27 sati, posmatranja su otkrila rastojanja, kretanja i druge osobine mnogo većeg broja galaksija nego što smo imali priliku da vidimo do sad u ovom malom parčetu neba. Ova posmatranja prevazilaze Hablova i pokazuju nam objekte koje do sada nismo mogli da vidimo.

Ovaj video prikazuje kako se 3D podaci mogu posmatrati kao gomilice hiljada i hiljada individualnih slika na različitim talasnim dužima od plavog do bliskog infra-crvenog dela spektra. Ovde se one vide jedna za drugom, počevši od plavog dela spektra. Izabrane su neke bliže galaksije i može se videti i njihova rotacija - delovi galaksije na jednoj strani se pojavljuju prvi (jer se kreću prema posmatraču te su pomerene ka plavljem delu spektra), a zatim se pojavljuje i druga strana (u crvenom pomaku).

 

Autorska prava:

ESO/MUSE Consortium/R. Bacon

O video klipu

Id:eso1507d
Jezik:sr-latn
Datum objavljivanja:26. februar 2015. 12:00
Povezana saopštenja:eso1507
Trajanje:50 s
Frame rate:30 fps

O objektu


Ultra HD (info)


HD


Large


Medium

Video podcast
3,9 MB

For Broadcasters