Poređenje Trifid magline u vidljivoj i infracrvenoj svetlosti

Video klip prikazuje razliku između snimaka magline Trifid u vidljivoj svetlosti, dobijenog uz pomoć malog teleskopa i u infracrvenoj svetlosti, koji je dobijen u okviru istraživanja VVV VISTA. Blještavi oblak gasa i prašine mnogo je manje vidljiv u infracrvenoj svetlosti, ali se mnogo više zvezde vidi sada kada je maglina postala transparentnija, kao i dve novootkrivene Cefeide. 

Autorska prava:

ESO/VVV consortium/D. Minniti/Gábor Tóth

O video klipu

Id:eso1504a
Jezik:sr-latn
Datum objavljivanja:4. februar 2015. 12:00
Povezana saopštenja:eso1504
Trajanje:40 s
Frame rate:30 fps

O objektu


HD


Large


Medium

Video podcast
8,4 MB

For Broadcasters


Takođe pogledajte