Ilustracija galaksija u sudaru

Ova umetnička ilustracija prikazuje spajanje dve galaksije koje dovodi do formiranja galaksije sa diskom. Po spajanju, oblik galaksije je određen njihovom zajedničkom gravitacionom interakcijom i kao rezultat dobijamo galaksiju sa diskom. Gas koji se udaljava od nas je prikazan crvenom bojom, dok plava boja prikazuje gas koji nam se približava. Konture, zajedno sa bojama koje prelaze iz crvene u plavu predstavljaju disk od gasa koji rotira oko centra galaksije. 

Video klip prikazuje sudar dva diska galaksija, ali originalni oblik galaksija pre sudara u ovoj studiji nije poznat.

Autorska prava:

NAOJ

O video klipu

Id:eso1429a
Jezik:sr-latn
Datum objavljivanja:17. septembar 2014. 03:00
Povezana saopštenja:eso1429
Trajanje:02 m 02 s
Frame rate:30 fps

O objektu


HD


Large


Medium

Video podcast
18,9 MB

For Broadcasters