ESO teleskopi za pregled

Mapiranje neba do najfinijih detalja

Dva nova i veoma moćna teleskopa VISTA (engl. Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) i VST (engl. VLT Survey Telescope) su trenutno u funkciji na Paranal opservatoriji u severnom Čileu. Oni su neosporno dva najmoćnija teleskopa na svetu za namensko snimanje neba i u ogromnoj meri uvećavaju naučno-istraživački potencijal Paranal opservatorije.

Obilazak Paranal opservatorije

 

Nauka sa teleskopima za pregled

Većina najinteresantnijih astronomskih objekata – od malih, potencijalno opasnih asteroida bliskih Zemlji, pa sve do najudaljenijih kvazara – veoma su retke pojave. Potraga za njima je slična traženju igle u plastu sena. Najveći teleskopi kao što je Veoma veliki teleskop u ESO-u ili NASA/ESA svemirski teleskop Habl, mogu da proučavaju veoma male delove neba odjednom, dok su VISTA i VST dizajnirani tako da slikaju velike površine brzo i detaljno. Ovi teleskopi će provesti pet godina proučavajući ukupno devet pažljivo isplaniranih programa pregleda neba tokom kojih će napraviti ogromne arhive slika i kataloge objekata, čije će plodove rada ubirati astronomi tokom decenija koje dolaze. Teleskopi za preglede neba imaju bitnu ulogu u pripremanju i popločavanju puta za buduće teleskope kao što su Evropski izuzetno veliki teleskop (engl. Extremely Large Telescope, ELT), kao i za Džejms Veb svemirski teleskop. (engl. James Web Space Telescope, JWST).

Naučni ciljevi ovih istraživanja uključuju neke od najinteresantnijih astrofizičkih problema današnjice, obuhvatajući sve od prirode tamne materije pa do opasnosti koje nam prete od asteroida bliskih Zemlji. Veliki timovi evropskih astronoma će sprovoditi ova istraživanja. Neki pregledi neba će pokriti veći deo južnog neba, dok će drugi biti fokusirani na manje površine.

Interesantni objekti koje će otkriti ova dva teleskopa za preglede, predstavljaće mete susednom VLT-u i drugim teleskopima na Zemlji i u svemiru, koji će ove objekte proučavati do detalja.  Oba teleskopa za preglede smeštena su u kupolama blizu VLT-a i rade pod istim izuzetnim posmatračkim uslovima, kao i po veoma efikasnom operativnom modelu.

I VISTA i VST će proizvesti veliku količinu podataka – samo jedna slika sa teleskopa VISTA ima 67 megapiksela, a slike dobijene uz pomoć OmegaCAM kamere, koja se nalazi na VST-u, imaće 268 megapiksela. Ova dva teleskopa za pretraživanje neba će napraviti više podataka za jednu noć nego svi instrumenti na VLT-u zajedno. Na godišnjem nivou, ova dva teleskopa proizvodiće 100 terabajta podataka.

Više o teleskopima za pregled

 

Did you know?
The Paranal observatory site is so remote that everything needed must be brought in specially. The 60 000 litres of water that are used per day are delivered by truck from Antofagasta.