eso1631sr-latn — Naučno saopštenje

Izgladnela crna rupa vraća sjajnu galaksiju u mrak

15. septembar 2016.

Misterija čudne promene u ponašanju supermasivne crne rupe u centru udaljene galaksije sada je rešena od strane internacionalnog tima astronoma, uspomoć ESO Veoma velikog teleskopa zajedno sa NASA/ESA Hablovim svemirskim teleskopom i NASA-inom Čandra X-opservatorijom. Izgleda da su došla teška vremena za ovu crnu rupu, koja nema dovoljno "hrane" i goriva da bi osvetlila svoju okolinu.

Mnoge galaksije imaju veoma sjajno jezgro koje napaja supermasivna crna rupa. Ova jezgra čine galaksiju aktivnom, a ovakve galaksije su jedni od najsjajnijih objekata u svemiru. Smatra se da su tako jako sjajne zbog vrelog materijala koji sija dok upada u crnu rupu, usled procesa koji nazivamo akrecijom. Ova jarka svetlost može da varira dosta od galaksije do galaksije, te ih na osnovu toga i osobina svetlosti, astronomi klasifikuju u nekoliko različitih grupa [1].

Neke od ovih galaksija su pokazale dramatične promene u toku jedne decenije posmatranja; jedan treptaj oka u astronomskim jedinicama vremena. Međutim, aktivna galaksija u ovoj, novoj studiji, Makarian 1018, ističe se po tome što je po drugi put promenila svoj tip. vraćajući se u svoju početnu klasifikacionu grupu u poslednjih pet godina. Tek nekoliko galaksija kod kojih je promećen ovakav pun ciklus je do sada posmatrano i ni jedna od njih nije proučavana detaljno.

Oktiće čudljive prirode objekta Markarian 1018 je zapravo slučajni produkt projekta Close AGN Reference Survey (CARS), koji predstavlja saradnju ESO-a sa drugim organizacijama u cilju prikupljana informacija o 40 bliskih galaksija sa aktivnim jezgrima. Rutinska posmaranja Makarian 1018 objekta sa instrumentom Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) koji se nalazi na ESO Veoma velikom teleskopu otkrila su neočekivane promene u svetlosti koja dolazi sa ove galaksije.

"Bili smo zapanjeni kada smo videli tako retku i dramatičnu promenu kod Markarian 1018 objekta", izjavila je Rebeca Mekelroj, vodeći autor naučnog rada i student doktorskih studija u Sidneju i ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics (CAASTRO).

Slučajno posmatranje galaksije tik nakon što je počela da bledi je predstavljalo neočekivanu mogućnost da se prouči šta je uzrok promenama kod ovakvih galaksija, kao što je Bernd Huseman, vodeći autor CARS projekta i jednog od dva rada na temu ovog otkrića objasnio: "Imali smo sreće da detektujemo ovaj događaj samo 3-4 godine nakon što je počelo opadanje sjaja, tako da smo mogli da započnemo sa kampanjom monitoringa da bismo do detalja proučili akrecionu fiziku aktivnih galaksija koja se drugačije ne može proučavati".

Istraživački tim je ovu mogućnost iskoristio u potpunosti, sa prioritetom da se odredi koji proces dovodi do značajne promene sjaja kod objekta Markarian 1018. Razlog je mogao biti jedan od mnogih astronomij događaja, međutim mogli su da isključe usisavanje jedne zvezde od strane crne rupe [2] kao i da sumnjaju u mogućnost zaklanjanja galaksije gasom [3]. Pravi mehanizam odgovoran za iznenađujuće varijacije kod Markarian 1018 ostao je misterija nakon prve ture posmatranja.

Međutim, tim je uspeo da prikupi dodatne podatke nakon što im je dodeljeno posmatračko vreme na dva teleskopa: NASA/ESA Habl svemirski teleskopNASA-ina Čandra X-opservatorija. Sa ovim novim podacima i instrumentima mogli su da razreše ovu misteriju - crna rupa polako bledi jer ostaje bez materijala za akreciju.

"Moguće je da do izgladnjivanja crne rupe dolazi zbog toga što postoji prekid u dotoku goriva", izjavila je Rebeka Mekelroj. "Intrigirajuća mogućnost je da do ovoga može doći usled interakcije sa drugom supermasivnom crnom rupom". Takav dvojni sistem crnih rupa je otvorena mogućnost za Markatian 1018, s obzirom da je sama galaksija produkt spajanja dveju talaksija - od kojih je svaka u svom centru sadržala po supermasivnu crnu rupu.

Research continues into the mechanisms at work in active galaxies such as Markarian 1018 that change their appearance. “The team had to work fast to determine what was causing Markarian 1018’s return to the shadows,”comments Bernd Husemann. “Ongoing monitoring campaigns with ESO telescopes and other facilities will allow us to explore the exciting world of starving black holes and changing active galaxies in more detail.

Istraživanje se nastavlja u cilju proučavanja mehanizama koji deluju u aktivnim galaksijama, kao što je Markarian 1018, a koji menjaju njihov izgled. "Tim je morao da radi brzo na otkrivanju šta to vraća Markarian 1018 u senku", rekao je Bernd Huseman. "Kampanja posmatranja koja je u toku sa ESO i drugim teleskopima će nam dati priliku da istražimo interesantni svet izglednelih crnih rupa i detaljno ispitamo promenljive aktivne galaksije".

Kontakt

Ivana Horvat
Astronomsko Društvo Novi Sad
Petrovaradin, Srbija
Email: eson-serbia@eso.org

Bernd Husemann
European Southern Observatory
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6750
Email: bhuseman@eso.org

Rebecca McElroy
University of Sydney
Sydney, Australia
Tel.: +61 421 882 513
Email: rebecca.mcelroy@sydney.edu.au

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Ovo je prevod ESO saopštenja za javnost eso1631.

O saopštenju

Saopštenje br.:eso1631sr-latn
Naziv:Markarian 1018
Tip:Local Universe : Galaxy : Activity : AGN : Seyfert
Facility:Very Large Telescope
Instruments:MUSE
Science data:2016A&A...593L...8M

Galerija

The active galaxy Markarian 1018
The active galaxy Markarian 1018
Samo na engleskom jeziku
The sky around the active galaxy Markarian 1018
The sky around the active galaxy Markarian 1018
Samo na engleskom jeziku
The location of the galaxy Markarian 1018 in the constellation of Cetus
The location of the galaxy Markarian 1018 in the constellation of Cetus
Samo na engleskom jeziku

Video

Zooming in on the unusual active galaxy Markarian 1018
Zooming in on the unusual active galaxy Markarian 1018
Samo na engleskom jeziku

Takođe pogledajte