Saradnja sa industrijom

ESO-ovi naučnici i inžinjeri aktivno sarađuju sa svojim evropskim kolegama zaposlenim u oblasti industrije, kao i drugih evropskih institucija koji se bave istraživanjima, da bi zajedno razvili nove tehnologije za budućnost. Evropska industrija igra ključnu ulogu u realizaciji ESO projakata. Bez entuzijazma i aktivne pariticipacije komercijalnih partnera svih zemalja članica i Čilea, ovakvi projekti ne bi bili mogući. Tehnološki transfer povećava vrednost ESO istraživanja i razvojnih aktivnosti u društvu uopšte, a posebno u zemljama članicama.

Neke od ovih istraživačkih i razvojnih aktivnosti uključuju nove opto-mehaničke i opto-električne sisteme, kao i izuzetno precizno kontrolisanje i upravljanje veoma masivnom i teškom opremom. Druge podrazumevaju hardver i softver za kompleksne teleskope i instrumente, matematički naprednu analizu slika, kao i optimalno rukovanje, arhiviranje i povraćaj izuzetno velikih količina podataka. ESO je razvio revolucionarnu aktivnu optiku i odigrao bitnu ulogu u razvijanju adaptivne optike za svakodnevnu upotrebu. AO sistemi su od ogromne važnosti ne samo za nove generacije teleskopa, već postaju deo mejnstrim optičkog inženjeringa. Kao primer može se navesti upotreba u modernoj medicini gde se AO koristi u refraktivnoj laserskoj hirurgiji oka da bi se ispravile aberacije vidnog polja.

U smislu tehnološkog razvoja ESO održava bliske veze sa mnogim istraživačkim grupama na univerzitetskim institucijama zemalja članica, ali i drugih. Stoga su astronomi u zemljama članicama veoma uključeni u planiranje i realizaciju naučnih instrumenata za VLT/VLTI, kao i druge postojeće ili planirane teleskope. Razvoj instrumentacije dovodi do otvaranja novih mogućnosti za nacionalne istraživačke centre, što privlači mnoge mlade naučnike i inženjere.