Južni deo ravni Mlečnog puta sa ATLASGAL projekta

Ova slika Mlečnog puta je objavljena da označi kompletiranje rada projekta APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy (ATLASGAL). APEX teleskop u Čileu je mapirao celu galaktičku ravan koja je vidljiva sa južne hemisfere po prvi put na submilimetarskim talasnim dužinama - između infracrvene svetlosti i radio talasa - i sa više detalja od skorašnjih teleskopa u orbiti.

APEX podaci, na talasnoj dužini od 0.87 milimetara, označeni su crvenom, dok je pozadinska plava slika slikana na manjim infracrvenim talasnim dužinama od strane NASA Spitzer Space Telescope kao deo projekta GLIMPSE survey.Bleđe, narandžaste strukture su sa komplementarnih posmatranja od strane ESA-inog Plank satelita.

Radi preglednosti slika je podeljena u 4 dela.

Autorska prava:

ESO/APEX/ATLASGAL consortium/NASA/GLIMPSE consortium/ESA/Planck

O slici

Id:eso1606b
Jezik:sr-latn
Tip:Kolaž
Datum objavljivanja:24. februar 2016. 12:00
Povezana saopštenja:eso1606
Veličina:24400 x 7072 px

O objektu

Tip:Milky Way

Formati slika

JPEG izdanje
2,3 MB

Boje i flteri

OpsegTalasna dužinaTeleskop
Infracrveni4.5 μm Spitzer Space Telescope
IRAC (Spitzer)
Infracrveni3.6 μm Spitzer Space Telescope
IRAC (Spitzer)
Infracrveni8.0 μm Spitzer Space Telescope
MIPS
Milimetar
353 GHz
850 μmPlanck
HFI
Milimetar
344 GHz
870 μmAtacama Pathfinder Experiment
LABOCA