Karta jednog stapanja

Hubble image of NGC 7252
VLT map of gas within NGC 7252’s minispiral
Prevucite zelenu kvačicu kako biste otkrili slike

Autorska prava

Ova neobična slika pokazuje posledice sudara dve galaksije, koja se desila pre oko milijardu godina. Rezultat? Jedna prilično čucna galaksija sa oznakom NGC 7252, koja nosi nadimak „Atomska sila za mir-galaksija“. U srcu ovog ostatka spajanja se nalazi fascinirajuća „mini-spirala“ – rotirajući disk svetlećeg gasa, koji je pun novonastalih zvezda. Sa VIsible Multi-Object Spektrografom (VIMOS) na Very Large teleskopu od ESO, astronomi su mogli da mere kretanje gasa u ovom disku i da tako odrede njen pravac rotacije. Crvene oblasti označavaju gas koji se udaljava od nas, a plave oblasti označavaju gas koji se kreće prema nama. Posmatrano u celosti, boje pokazuju, kako jezgro ove galaksije rotira i dodatno naglašava dve struje vrelog gasa na severozapadu i jugoistoku centralne oblasti. Ranije studije su pretpostavljale, da jezgro rotira u suprotnom pravcu od galaksije. Medjutim, kada uporedimo kretanje zvezda u okolini galaksije sa kretanjem mladih zvezda jonizovanog gasa u mini spirali, prepozajemo, da oboje zaista rotiraju u istom pravcu.

Pravljenje ovako detaljne karte je moguće tek uz pomoć Integral Field Unit (IFU) sa VIMOS-a, jer omogućava astronomima, da posmatraju gas u NGC 4252 uz pomoć površinskog mozaika. Slično oku muve, IFU razlaće sliku na mnoge pojedinačne delove i proizvodi za svaki deo jedan spektar. Ukupna informacija se onda usnimava u 3D-kocku. Tako mogu da se istražuju veliki objekti sa samo jednim snimkom. Uz pomoć razdvojne pregrade, nova karta VLT-a, može da se preklopi sa starijom slikom Hablovog teleskopa  i da se tako uporedi lepota galaksije u vidljivoj oblasti sa kompleksnim procesima u njenoj unutrašnjosti.

 

Tekst prevela: Dr. Liliana Gracanin, Institut für Astrophysik, Universitätssternwarte Wien, Austria

Kontakt: liliana.gracanin@uniwie.com

O Upoređivanju slika

Id:potw1806a
Datum objavljivanja:5. februar 2018. 06:00

Galerija

Hubble image of NGC 7252
Hubble image of NGC 7252
Samo na engleskom jeziku
VLT map of gas within NGC 7252’s minispiral
VLT map of gas within NGC 7252’s minispiral
Samo na engleskom jeziku