ann15001-pl — Ogłoszenie

W ESO odbędą się warsztaty pt. Public Awareness of Research Infrastructures

9 stycznia 2015

18 i 19 czerwca 2015 r. w ESO odbędą się warsztaty o nazwie Public Awareness of Research Infrastructures — Expectations — Experiences — Examples, zorganizowane przez

On 18 and 19 June 2015, ESO will host a workshop entitled Public Awareness of Research Infrastructures — Expectations — Experiences — Examples, organised by the Association of European-level Research Infrastructure Facilities (ERF-AISBL). Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie głównej ESO w Garching koło Monachium w Niemczech.

Narodowa infrastruktura badawcza i wielkie projekty z finansowaniem unijnym dzielą między sobą odpowiedzialność za prezentowanie wyników badań swoim organom finansującym, społeczności naukowej oraz społeczeństwu. Mimo, że generalnie przyjmuje się, że dobre działania public relations i popularyzacja odgrywają fundamentalną rolę, oczekiwania w stosunku do działań w zakresie popularyzacji nauki pozostają niejasne.

Celem warsztatów jest ułatwienie dialogu pomiędzy agencjami finansującymi i kierownikami projektów w zakresie upowszechniania aktywności naukowej. Oprócz tego działy public relations oraz rzecznicy prasowi podzielą się swoimi doświadczeniami oraz poznają oczekiwania organów finansujących, a także uzyskają sugestie od ekspertów akademickich zajmujących się zagadnieniami popularyzacji i rozumieniem badań naukowych przez społeczeństwo.

Pośród planowanych tematów znajdziemy: popularyzacja w przypadku urządzeń będących w trakcie konstrukcji, ryzyka popularyzacji, public relations dla projektów finansowanych przez Unię Europejską, popularyzacja socjoekonomicznego zwrotu z infrastruktury badawczej i inne zagadnienia. Abstrakty można przesyłać do 1 marca 2015 r. Rejestracja zostanie otwarta 8 stycznia 2015 r. i potrwa do 18 maja 2015 r. Opłata rejestracyjna wynosi 150 euro. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Linki

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann15001

Zdjęcia

Główna siedziba ESO - panorama 360 stopni
Główna siedziba ESO - panorama 360 stopni