Ogłoszenie

Laureaci stypendiów pierwszego Obozu Astronomicznego ESO

ESO zasponsorowało więcej stypendiów

7 listopada 2013

Przyjmowanie zgłoszeń na pierwszy obóz astronomiczny ESO dla uczniów szkół średnich zostało zakończone. Nadeszło 170 zgłoszeń z 23 krajów. Wybrano laureatów 12 stypendiów ufundowanych przez ESO oraz krajowych partnerów. Obóz, zorganizowany przez Sterrenlab we współpracy z ESO oraz jego siecią popularyzacji nauki, odbędzie się w dniach 26-31 grudnia 2013 r. w Obserwatorium Astronomiczny Aosta Valley w Saint-Barthelemy, w gminie Nus we Włoszech.

W obozie weźmie udział około 50 uczniów szkół średnich w wieku od 16 do 18 lat z Krajów Członkowskich ESO oraz z krajów, w których działa sieć popularyzacji nauki ESO. Dziewięcioro uczestników otrzymało stypendia pokrywające kompletny koszt udziału w obozie, w tym transport, a trzech dalszych częściowe wsparcie finansowe.

ESO początkowo planowało ufundować tylko jedno stypendium, ale bardzo wiele zgłoszeń z Brazylii i Polski oraz ich wysoki poziom przekonały organizatorów do przyznania wyjątkowo dwóch dodatkowych stypendiów dla najlepszych zgłoszeń z tych dwóch krajów. Laureatami trzech stypendiów ESO są: Hera Protopapas Wettergren (16 lat, Szwecja) za jej determinację t talent, Lucas Carvalho Cordeiro (17 lat, Brazylia) za swój ambitny plan „rozpalenia brazylijskich serc światłem Kosmosu” oraz kreatywność oraz Maciej Garbacz (17 lat, Polska) za imponującą aktywność w zakresie astronomii.

Krajowi partnerzy przyznali także następujące dziewięć stypendiów:

  • INAF (Italian National Institute for Astrophysics) oraz University of Milan, Włochy, dwa stypendia, które otrzymują: Sara Sieni (17 lat) i Edoardo Altamura (17 lat);
  • Sociedad Espanola de Astronomia, Hiszpania, jedno stypendium, które otrzyma Patricia Vicente (16 lat) oraz częściowe granty: Ariadna Albors Zumel (17 lat), Miguel Angel Garcia Valverde (16 lat) oraz Andrés López Moreno (16 lat);
  • University of Geneva, Szwajcaria, jeden grant, który otrzyma: Isabella Giulia (18 lat);
  • Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz “Urania – Postępy Astronomii”, Polska, jedno stypendium: Kamila Ulatowska (18 lat); Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, jedno stypendium: Katarzyna Budzik (18 lat).

ESO gratuluje wszystkich uczestnikom ich entuzjazmu, pasji do astronomii, kreatywności i ciężkiej pracy. Oto linki do prac laureatów:

Linki

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann13089

Zdjęcia

The first ESO Astronomy Camp for secondary school students
The first ESO Astronomy Camp for secondary school students
Po angielsku