Et nærmere blikk på stjernehopen NGC 3572 og dens dramatiske omgivelser