Animasjon av en fjern kvasar omgitt av en gasshalo

Denne animasjonen viser en kvasar i det tidlige universet. Ettersom vi zommer ut, ser vi at kvasaren er omgitt av en enorm gasshalo. Kvasaren, i oransje, har to kraftige jetstråler og et supermassivt sort hull i sentrum, som er omgitt av en støvskive. Gasshaloen av glødende hydrogengass er representert i blått.

Et team av astronomer undersøkte 31 fjerne kvasarer og så dem slik som de var for mer enn 12,5 milliarder år siden, i en tid da universet fremdeles var et spedbarn, bare rundt 870 millioner år gammelt. De fant at 12 kvasarer var omgitt av enorme gassreservoarer: haloer av kald, tett hydrogengass som strekker seg 100 000 lysår fra de sentrale sorte hullene og med milliarder ganger solens masse. Disse gasslagrene gir den perfekte matkilden for å opprettholde veksten av supermassive sorte hull i det tidlige universet.

Kilde:

ESO/M. Kornmesser

Om videoen

ID:eso1921c
Språk:nb
Publiseringsdato:19. desember 2019 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1921
Spilletid:25 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Type:Early Universe : Galaxy : Activity : AGN : Quasar

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video-podcast
6,7 MB

For Broadcasters