Polarisering av lys fra en nøytronstjerne

Illustrasjonen viser hvordan lyset fra overflaten til en svært magnetisk nøytronstjerne (til venstre) blir lineært polarisert idet det passerer gjennom det tomme rommet omkring stjernen på sin vei mot Jorda (til høyre). Rommet omkring nøytronstjerne er vakuum, men fylt av et ekstremt kraftig magnetfeltet. Det at lyset polariseres i magnetfeltet tyder på at rommet nær stjernen påvirkes av en kvanteeffekt kalt vakuumdobbeltbrytning. Effekten, som for første gang ble beskrevet på 1930-tallet, er en av kvanteelektrodynamikkens mange forutsigelser.

Retningen til lysets magnetiske og elektriske felt angis her med henholdsvis røde og blå streker. Datasimuleringer utført av Roberto Taverna (University of Padua, Italia) og Denis Gonzalez Caniulef (UCL/MSSL, Storbritannia) viser hvordan disse feltene retter seg langs en foretrukket retning idet lyset passerer gjennom området rundt nøytronstjernen. Når en større del av feltene peker samme vei, blir lyset polarisert, noe astronomer kan måle med følsomme instrumenter når strålingen ankommer Jorda.

Kilde:

ESO/L. Calçada

Om videoen

ID:eso1641a
Språk:nb
Publiseringsdato:30. november 2016 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1641
Spilletid:30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Type:Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Neutron Star

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video-podcast
6,7 MB

For Broadcasters