Animasjon av strålegangen i GRAVITY-instrumentet

Animasjonen viser veien det innkommende lyset går gjennom GRAVITY-instrumentet. Legg merke til den innviklede designen og de mange komplekse komponentene som må til for å koble sammen lyset fra de fire VLT-teleskopene. For at interferometrisystemet skal fungere, må lysstrålene fra alle teleskopene gå like lang vei gjennom instrumentet før de kombineres (dvs. interfererer). Feilmarginen er mindre enn én mikrometer, altså bare en brøkdel av lysets bølgelengde.

Kilde:

MPE

Om videoen

ID:eso1622b
Språk:nb
Publiseringsdato:23. juni 2016 10:00
Relaterte pressemeldinger:eso1622
Spilletid:04 m 02 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Medium

Video-podcast
56,1 MB

For Broadcasters


Se også