Kunstnerisk framstilling av en overgangsskive rundt en ung stjerne

Ved hjelp av Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) har astronomer funnet de tydeligste tegn hittil på at planeter med flere ganger større masse enn Jupiter nylig er dannet i gass- og støvskivene rundt fire unge stjerner. Den avgjørende indikasjonen var at gassen og støvet nær stjernen var fordelt på ulikt vis.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser

Om videoen

ID:eso1549b
Språk:nb
Publiseringsdato:16. desember 2015 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1549
Spilletid:24 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


Ultra HD (info)


HD


Medium

Video-podcast
6,0 MB

For Broadcasters