Galaksesammensmelting (kunstnerisk framstilling)

Animasjonen viser to galakser som kolliderer og smelter sammen til en skivegalakse. I sammenstøtet forvrenges enkeltgalaksenes form av de gjensidige gravitasjonskreftene mellom dem. Sluttresultatet er en galakse med skivestruktur. Gass som beveger seg vekk fra Jorda, framstår rød, mens gass som har retning mot oss, er gitt blå farge. Konturene i kombinasjon med overgangen fra rødt til blått forteller forskerne at galaksene har en gassfylt skive som roterer rundt galaksesenteret.

I animasjonen sees en kollisjon mellom to skivegalakser. I forskningsstudien er formen på galaksene før sammenstøtet ikke kjent.

Kilde:

NAOJ

Om videoen

ID:eso1429a
Språk:nb
Publiseringsdato:17. september 2014 03:00
Relaterte pressemeldinger:eso1429
Spilletid:02 m 02 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Large

Stor QuickTime
27,3 MB

Medium

Video-podcast
18,9 MB

For Broadcasters