Sammenligning: VISTAs infrarøde bilde versus ArTeMiS' submillimeterbilde av NGC 6334

Videoen sammenligner nær-infrarøde bilder og submillimeterobservasjoner av stjernedannelsesområdet NGC 6334, også kalt Kattepotetåken. Det nye ArTeMiS-kameraet på APEX-teleskopet, ikke langt unna ALMA på Chajnantor-platået, fanger opp stråling som stammer fra tette støvskyer i stjernetåken. Det nær-infrarøde bildet er tatt med kartleggingsteleskopet VISTA ved ESOs Paranal-observatorium i Chile.

Kilde:

ArTeMiS team/Ph. André, M. Hennemann, V. Revéret et al./ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit.

Om videoen

ID:eso1341b
Språk:nb
Publiseringsdato:25. september 2013 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1341
Spilletid:36 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Large


Medium

Video-podcast
5,9 MB

Small

Liten Flash
4,1 MB

For Broadcasters