Zoom inn på ArTeMiS' bilde av Kattepotetåken (NGC 6334)

Videoen starter med et stort panorama av Melkeveien og zoomer så inn mot stjernebildet Skorpionen. Når Kattepotetåken (NGC 6334) etter hvert kommer til syne, skifter vi til infrarødt lys og et bilde fra kartleggingsteleskopet VISTA. Til sist tilføyes nye observasjoner (oransje farger) tatt på submillimeterbølgelengder med APEX-teleskopets nye ArTeMiS-kamera.

Kilde:

ArTeMiS team/Ph. André, M. Hennemann, V. Revéret et al./Digitized Sky Survey 2/J. Emerson/VISTA/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard)/S.Brunier. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit. Music: movetwo

Om videoen

ID:eso1341a
Språk:nb
Publiseringsdato:25. september 2013 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1341
Spilletid:56 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Large

Stor QuickTime
13,8 MB

Medium

Video-podcast
9,9 MB

Small

Liten Flash
5,6 MB

For Broadcasters