Datasimulering av hvordan en støvfelle oppstår

I denne datasimuleringen ser vi hvordan en virvel kan oppstå når en massiv planet vekselvirker med gass- og støvskiven omkring en ung stjerne. Videoen viser hvordan tettheten i gassen utvikler seg når en planet med ti ganger mer masse enn Jupiter, kretser rundt en stjerne i en radius av 20 ganger avstanden mellom Jorda og Sola. En stor virvel dannes ved den ytre kanten av hullet, og denne kan vedvare i mer enn tusen planetomløp. Virvelen kan fange millimeterstore partikler over tidsrom på millioner av år og forklare den tydelige strukturen som ALMA-teleskopet har observert i skiven omkring Oph-IRS 48.

Kilde:

P. Pinilla/ESO

Om videoen

ID:eso1325d
Språk:nb
Publiseringsdato:6. juni 2013 20:00
Relaterte pressemeldinger:eso1325
Spilletid:56 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:Oph-IRS 48, Ophiuchus
Type:Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Young Stellar Object

HD


Large

Stor QuickTime
13,3 MB

Medium

Video-podcast
11,0 MB

Small

Liten Flash
5,6 MB

For Broadcasters


Se også