Kunstnerisk framstilling av pulsaren PSR J0348+0432 og den omkretsende hvite dvergen

Illustrasjonen viser et eksotisk stjernepar bestående av en ørliten, men meget massiv nøytronstjerne som roterer 25 ganger i sekundet, og en hvit dverg (det største objektet på figuren). Objektene kretser rundt hverandre med en omløpstid på to og en halv time. Nøytronstjernen er en pulsar kalt PSR J0348+0432, og radiostrålingen den sender ut, kan registreres av radioteleskoper på Jorda. Selv om dette snodige paret er meget interessant i seg selv, utgjør det også et unikt laboratorium for å teste grensene for ulike teorier i fysikken.

Dobbeltstjernesystemet sender ut gravitasjonsstråling – bølger i tidrommet. Selv om disse bølgene så langt ikke kan fanges opp direkte av astronomer på Jorda, kan de påvises indirekte ved å måle endringer i omløpsbanene etter hvert som systemet mister energi.

Objektene er ikke vist i korrekt størrelsesforhold da pulsaren er svært kompakt. Tidsskalaene (rotasjonen til pulsaren og omløpstiden til systemet) stemmer ikke med virkeligheten.

Kilde:

ESO/L. Calçada

Om videoen

ID:eso1319a
Språk:nb
Publiseringsdato:25. april 2013 20:00
Relaterte pressemeldinger:eso1319
Spilletid:30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:PSR J0348+0432
Type:Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Neutron Star : Pulsar

HD


Large


Medium

Video-podcast
6,1 MB

Small

Liten Flash
2,9 MB

For Broadcasters