Sammenligning: stjernedannende galakser i det tidlige univers observert med APEX og ALMA

Et astronomteam har brukt ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) til å lokalisere over hundre av de mest aktive stjernedannende galaksene i det tidlige univers.

Det hittil beste kartet over de fjerne, støvfylte galaksene ble laget med bruk av APEX-teleskopet (Atacama Pathfinder Experiment), men observasjonene var ikke detaljerte nok til at galaksene entydig kunne identifiseres på bilder tatt på andre bølgelengder. ALMA trengte bare to minutter for å lokalisere hver av galaksene innenfor et lite område som var 200 ganger mindre enn de store, diffuse lysflekkene på APEX-bildene. Følsomheten var dessuten tre ganger bedre enn på dataene fra APEX.

Videoen zoomer inn på noen av galaksene. De store, røde lysflekkene tilhører de eldre APEX-observasjonene, mens de mye skarpere bildene stammer fra ALMA. APEX-bildene var ikke detaljerte nok til at galaksene entydig kunne identifiseres på bilder tatt på andre bølgelengder. Med ALMA kan astronomene bestemme eksakt hvilke galakser som sender ut strålingen fra de aktive stjernedannelsesområdene. Observasjonene fra ALMA og APEX (på submillimeterbølgelengder) er gjengitt med oransje/røde farger oppå et infrarødt bilde av regionen tatt med IRAC-kameraet på Spitzer Space Telescope (vist med blå farger).

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), APEX (MPIfR/ESO/OSO), J. Hodge et al., A. Weiss et al., NASA Spitzer Science Center

Om videoen

ID:eso1318b
Språk:nb
Publiseringsdato:17. april 2013 12:00
Relaterte pressemeldinger:eso1318
Spilletid:41 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Navn:Chandra Deep Field South, Galaxies
Type:Unspecified : Galaxy

HD


Large


Medium

Video-podcast
2,8 MB

Small

Liten Flash
2,0 MB

For Broadcasters