Zoom inn på ArTeMiS' bilde av Kattepotetåken (NGC 6334)
En titt på støv nær Orions belte (zoom)
Zoom inn på stjernetåkene NGC 2014 og NGC 2020
En titt på støv nær Orions belte (panorering)
Panorering over VLTs bilde av NGC 2014 og NGC 2020
Viser 151– 200 av 272