Teleskoper og instrumenter

Bilde: ESO/M. Kornmesser/F. Kamphues/TNO

Som fastsatt i konvensjonen av 1962 tilbyr ESO toppmoderne forskningsanlegg for Europas astronomer og organiserer samarbeid innen astronomiforskning. I dag driver ESO noen av verdens største og mest avanserte observatorier ved tre steder i det nordlige Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Dette er de beste observasjonsstedene man vet om på den sørlige halvkule. Med andre aktiviteter som teknologiutvikling, konferanser og utdanningsprosjekter spiller ESO også en avgjørende rolle i å utvikle det såkalte European Research Area for astronomi og astrofysikk.

Paranal-observatoriet

Very Large Telescope (VLT) på Paranal-fjellet er ESOs fremste observatorium for himmelstudier på synlige og infrarøde bølgelengder. VLT består av fire identiske teleskoper, hvert med et hovedspeil på 8,2 meter i diameter. Teleskopene opererer uavhengig av hverandre og kan utføre mange forskjellige typer observasjoner takket være en rekke ulike instrumenter.

Med VLT er det dessuten mulig å kombinere lyset fra de fire enkeltteleskopene og danne et interferometer. Med Very Large Telescope Interferometer (VLTI) kan astronomer ta bilder med detaljoppløsning på noen millibuesekunder og bestemme posisjonene til himmelobjektene med rundt 10 mikrobuesekunders nøyaktighet. I tillegg til de fire 8,2-metersteleskopene kan VLTI benytte seg av fire hjelpeteleskoper, såkalte "Auxiliary Telescopes" (AT), med 1,8 meters speil. Disse forbedrer bildekvaliteten og muliggjør dessuten bruk av VLTI-systemet hele natten året rundt.

To teleskoper designet for å gjennomsøke store himmelområder er også i drift på under bygging på Paranal: VLT Survey Telescope (VST, 2,6 meters speil) skal observerer i synlig lys, mens Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA, 4,1 meters speil) kan registrere både synlig og infrarødt lys.

Se VLT på Google Maps , som inkluderer brukerinnsendte bilder. For de som er interessert i å besøke ESOs observatorier, se informasjonen på denne siden.

La Silla-observatoriet

Ved La Silla-observatoriet har ESO to større teleskoper i drift: ESOs 3,6-metersteleskop og New Technology Telescope (NTT). Disse er utstyrt med avanserte instrumenter bygget enten av ESO selv eller av eksterne konsortier med vesentlige bidrag fra ESO.

Se La Silla på Google Maps , som inkluderer brukerinnsendte bilder. For de som er interessert i å besøke ESOs observatorier, se informasjonen på denne siden.

 

 

APEX

APEX, eller Atacama Pathfinder Experiment, er et samarbeid mellom Max Planck Institut für Radioastronomie (MPIfR; 55 %), Onsala Space Observatory (OSO; 13 %) og European Southern Observatory (ESO; 32%). Målet er å bygge og drive en modifisert ALMA-prototypantenne på den 5100 meter høye Chajnantor-sletten. Teleskopet er levert av VERTEX Antennentechnik i Duisburg i Tyskland. APEX har en rekke heterodyne spektrometre og bolometriske vidvinkelkameraer som kan registrere den langbølgede strålingen (0,2–1,4 mm) som slipper gjennom jordatmosfæren. ESO står for driften av teleskopet.

Se Chajnantor på Google Maps , som inkluderer brukerinnsendte bilder

ALMA

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) er et revolusjonerende anlegg for utforskning av universet. Det er satt sammen av 66 antenner og observerer himmelen på bølgelengder fra 0,32 mm til 3,6 mm fra foten av de chilenske Andesfjellene. Hovednettverket består av femti 12-metersantenner som er koblet sammen og fungerer som ett stort teleskop – et såkalt interferometer. Dette utfylles av et ekstra, mer kompakt system med fire 12-metersantenner og tolv 7-metersantenner. Antennene på ørkenplatået kan konfigureres på mange måter, og avstanden mellom dem kan varieres fra 150 meter til 16 kilometer. ALMA-korrelatoren, en spesiallaget datamaskin som kombinerer informasjonen fra antennene, kan utføre utrolige 16 000 millioner millioner (1,6x1016) regneoperasjoner per sekund.

ALMA ble innviet i 2013, skjønt de første vitenskapelige observasjoner med et mindre antall antenner startet allerede i 2011. ALMA er et samarbeid mellom ESO (som representerer organisasjonens medlemsland), NSF (USA), NINS (Japan), NRC (Canada), NSC og ASIAA (Taiwan), KASI (Sør-Korea) og vertsnasjonen Chile. Joint ALMA Observatory drives av ESO, AUI/NRAO og NAOJ.

For mer informasjon, vennligst se ALMA-siden. For de som er interessert i å besøke ESOs observatorier, se informasjonen på denne siden.

ELT

ESO har den senere tid jobbet sammen med europeiske astronomer og astrofysikere for å definere neste tiårs kjempeteleskop. Det har fått navnet Extremely Large optical/infrared Telescope (ELT). ELT vil bli verdens største optiske/nær-infrarøde teleskop. Hovedspeilet er så stort at det vil strekke seg nesten halvveis over en fotballbane.

I slutten av 2014 gav ESO-rådet grønt lys til byggingen av ELT. Teleskopet ventes å gjøre sine første observasjoner i 2024.

ELTs tilholdssted blir Cerro Armazones, 20 km fra Paranal-observatoriet hvor blant annet VLT befinner seg.

Med et 39 meter stort hovedspeil og adaptiv optikk kan ELT meget vel komme til å revolusjonere vår oppfatning av universet på samme måte som Galileo Galileis teleskop gjorde for drøyt 400 år siden.

Vennligst se ELT-sidene for mer informasjon.

For forskere

Telescopes currently operating or under construction

Here you see ESO's telescopes. Those with marked with a * are currently under construction.

 

Decommissioned telescopes