eso2107nb — Pressemelding

Nytt teleskop på ESOs La Silla blir med på å beskytte Jorda mot potensielt farlige asteroider

27. april 2021

Test-Bed Telescope 2 (TBT2), en teknologidemonstrasjon drevet av Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og som huses ved ESOs La Silla-observatorium i Chile, er nå i drift. I samarbeid med sin partner på den nordlige halvkule, vil TBT2 holde øye med himmelen for asteroider som kan utgjøre en risiko for Jorda. Teleskopet tester også maskinvare og programvare for et fremtidig nettverk av teleskoper.

«For å kunne beregne risikoen fra potensielt farlige objekter i solsystemet, trenger vi først å telle disse objektene. TBT-prosjektet er et skritt i den retningen», sier Ivo Saviane, sjef for anlegget ved ESOs La Silla-observatorium i Chile.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom European Southern Observatory (ESO) og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), «er en test for å demonstrere kapasitetene som trengs for å oppdage og følge opp objekter i nærheten av Jorda med det samme teleskopsystemet», sier sjef for ESAs seksjon for optiske teknologier, Clemens Heese, som leder dette prosjektet.

Det 56 cm diameter store teleskopet på ESOs La Silla samarbeider med TBT1, dets identiske motstykke som ligger ved ESAs bakkestasjon i Cebreros i Spania. Sammen vil de fungere som forløpere for det planlagte teleskopnettverket «Flyeye», et eget prosjekt som ESA utvikler for å kartlegge og spore objekter i rask bevegelse over himmelen. Dette fremtidige nettverket vil være helt robotstyrt: Programvaren vil utføre sanntidsplanlegging av observasjoner, og på slutten av dagen vil den rapportere posisjonene og annen informasjon om objektene som er oppdaget. TBT-prosjektet er designet for å vise at programvaren og maskinvaren fungerer som forventet.

«Starten av observasjoner med TBT2 ved La Silla vil gjøre det mulig for observasjonssystemet å arbeide i den tiltenkte to-teleskopkonfigurasjonen, og til slutt oppfylle prosjektets mål», sier Heese.

Alvorlig skadelige asteroidenedslag på Jorda er ekstremt sjeldne, men de er ikke utenkelige. Jorda har med jevne mellomrom blitt bombardert med både store og små asteroider over en periode på milliarder av år, og Chelyabinsk-meteorhendelsen i 2013, som forårsaket rundt 1600 skader, de fleste på grunn av flygende splinter og knust glass, økte publikums bevissthet om trusselen fra jordnære objekter. Større objekter gjør mer skade, men er heldigvis lettere å få øye på, og banene til kjente store asteroider er allerede grundig studert. Det anslås imidlertid at det er et stort antall mindre, ikke-oppdagede objekter som vi ikke er klar over, og som kan gjøre alvorlig skade hvis de skulle treffe et befolket område.

Det er her TBT og det fremtidige planlagte nettverket av Flyeye-teleskoper kommer inn i bildet. Når nettverket er i fullt drift, kan det kartlegge nattehimmelen for å spore objekter i rask bevegelse. Dette er et betydelig fremskritt i Europas evne til å oppdage potensielt farlige objekter i nærheten av Jorda.

TBT er en del av en kontinuerlig interorganisatorisk innsats for å bygge et mer fullstendig bilde av disse objektene og de potensielle risikoene de utgjør. Dette prosjektet bygger på ESOs tidligere engasjement i å beskytte Jorda mot potensielt farlige jordnære objekter. Både ESO og ESA er aktive i det FN-godkjente internasjonale Asteroid Warning Network, og mange observasjoner av disse objektene er utført med ESOs teleskoper. ESOs New Technology Telescope på La Silla har for eksempel blitt brukt til observasjoner av små jordnære asteroider for å støtte det europeiske NEOShield-2-prosjektet.

Det pågående interorganisatoriske samarbeidet mellom ESO og ESA er spesielt viktig i studien av objekter nær Jorda. Mens TBT er det første teleskopprosjektet som ble realisert under en samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene, har ESO hjulpet ESA med å spore potensielt farlige objekter siden 2014 ved å bruke Very Large Telescope ved Paranal-observatoriet for å observere svært lyssvake objekter. Disse tiltakene utgjør til sammen et betydelig sprang fremover for verdensomspennende leting og oversikt over asteroider, og har allerede vist seg å være nyttige for å utelukke kollisjoner av asteroider med Jorda.

Installasjonen og første lys av TBT2 ved ESOs La Silla-observatorium ble oppnådd under strenge helse- og sikkerhetsforhold. ESOs observatorier stoppet midlertidig driften i fjor på grunn av covid-19-pandemien, men har siden gjenopptatt vitenskapelige observasjoner under begrensninger som sikrer sikkerhet og beskyttelse for alle på stedene.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 16 land: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, samt vertsnasjonen Chile og med Australia som en strategisk partner. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO oppført Very Large Telescope og det verdensledende Very Large Telescope Interferometer, samt de to kartleggingsteleskopene VISTA som observerer i infrarødt og VLT Survey Telescope som observerer i synlig lys. ESO er også en viktig partner i to fasiliteter ved Chajnantor, APEX og ALMA, som er nåtidens største astronomiprosjekt. På Cerro Armazones, ikke langt fra Paranal, er ESO i ferd med å bygge Extremely Large Telescope (ELT). Med en speildiameter på 39 meter vil dette bli det største «øye» i verden som ser opp på himmelen.

Den europeiske romfartsorganisasjonen (European Space Agency, ESA) er Europas inngangsport til verdensrommet. ESA er en mellomstatlig organisasjon, opprettet i 1975, med oppdrag om å forme utviklingen av Europas romkapasitet og sikre at investeringer i rommet gir fordeler for innbyggerne i Europa og verden. ESA har 22 medlemsland: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia. Slovenia er tilknyttet medlem. ESA har etablert et formelt samarbeid med sju EU-land. Canada deltar i noen ESA-programmer under en samarbeidsavtale. Ved å koordinere de økonomiske og intellektuelle ressursene til medlemmene, kan ESA gjennomføre programmer og aktiviteter langt utenfor omfanget av et enkelt europeisk land. Det samarbeider spesielt med EU om implementering av Galileo- og Copernicus-programmene, samt med Eumetsat for utvikling av meteorologiske oppdrag. ESA utvikler bæreraketter, romfartøy og bakkeanlegg som er nødvendige for å holde Europa i forkant av globale romaktiviteter. I dag utvikler og lanserer ESA satellitter for jordobservasjon, navigasjon, telekommunikasjon og astronomi, sender sonder til de ytterste delene av solsystemet og samarbeider om menneskets utforskning av rommet. ESA har også et sterkt applikasjonsprogram som utvikler tjenester innen jordobservasjon, navigasjon og telekommunikasjon.

Linker

Kontakter

Maria Hammerstrøm (oversetter & norsk pressekontakt)
Universitetet i Oslo
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Mob.: +49 151 241 664 00
E-post: press@eso.org

ESA Newsroom & Media Relations Office
E-post: media@esa.int

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso2107 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso2107nb
Navn:Test-Bed Telescope
Type:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Test-Bed Telescope

Bilder

Test-Bed Telescope 2 ved ESOs La Silla-observatorium
Test-Bed Telescope 2 ved ESOs La Silla-observatorium
Strukturen til Test-Bed Telescope 2 senkes ned i kuppelen
Strukturen til Test-Bed Telescope 2 senkes ned i kuppelen
Føring av strukturen til Test-Bed Telescope 2 på plass
Føring av strukturen til Test-Bed Telescope 2 på plass
Test-Bed Telescope 2 inne i kuppelen under montering
Test-Bed Telescope 2 inne i kuppelen under montering
Den åpne kuppelen til Test-Bed Telescope 2 på La Silla
Den åpne kuppelen til Test-Bed Telescope 2 på La Silla
Test-Bed Telescope 2 med andre La Silla-teleskoper i bakgrunnen
Test-Bed Telescope 2 med andre La Silla-teleskoper i bakgrunnen
Test-Bed Telescope 2 ved solnedgang
Test-Bed Telescope 2 ved solnedgang
Test-Bed Telescope 2-kuppelen om natten
Test-Bed Telescope 2-kuppelen om natten
Plassering av Test-Bed Telescope 2 på La Silla
Plassering av Test-Bed Telescope 2 på La Silla
Image of the Centaurus A galaxy taken during the Test-Bed Telescope first light tests
Image of the Centaurus A galaxy taken during the Test-Bed Telescope first light tests
kun på engelsk

Videoer

ESOcast 237 Light: Asteroidejeger ser sitt første lys
ESOcast 237 Light: Asteroidejeger ser sitt første lys
ESOcast 168: Jordnære objekter
ESOcast 168: Jordnære objekter
Artist's animation of incoming asteroid
Artist's animation of incoming asteroid
kun på engelsk