eso1909nb — Pressemelding

17 millioner euro i finansiering til 170 banebrytende konsepter innen sensor- og bildebehandlingsteknologi

Utvalgte forslag inkluderer prosjekter som fremhever samfunnsnyttig ESO-teknologi

23. mai 2019

ATTRACT – et Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprosjekt finansiert av EU og støttet av et konsortium av ni partnere, inkludert ESO – har kunngjort 170 gjennombruddsideer som hver vil motta 100 000 euro for å utvikle teknologier som har potensial til å forandre samfunnet. De utvalgte forslagene inkluderer prosjekter som fremhever samfunnsnytten av ESOs ekspertise innen astronomi.

Prosjektene som ble valgt ut for finansiering, ble hentet fra et utvalg på over 1200 forslag fra forskere og entreprenører fra vitenskapelige og industrielle organisasjoner over hele verden. En uavhengig forsknings-, utviklings- og innovasjonsutvalg (FoUI) benyttet en streng evalueringsprosess for å avgjøre hvilke av disse forslagene som skulle motta 100 000 EUR av midler.

«170 banebrytende ideer ble valgt ut på grunnlag av en kombinasjon av vitenskapelig fortjeneste, innovasjonsberedskap og potensiell samfunnsmessig innvirkning», forklarte Sergio Bertolucci, leder av ATTRACTs FoUI-komité. «Tanken er å påskynde prosessen med å utvikle gjennombruddsteknologier og bruke dem til å takle samfunnets viktigste utfordringer.» 

ESOs rolle som partner i ATTRACT-konsortiet gjenspeiler ESOs løpende forpliktelse til å bruke astronomisk teknologi for å møte samfunnsutfordringer. Følgende utvalgte ATTRACT-prosjekter markerer noen av samfunnsbruken av ESOs astronomiske teknologi og ekspertise:

3D-CANCER-SPEC vil bringe astronomisk teknologi i kampen mot kreft, en av de ledende dødsårsakene i verden. Dette prosjektet – koordinert av Martin Roth av innoFSPEC ved Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam – vil kombinere kompetansen til to partnere involvert i utviklingen av det innovative MUSE-instrumentet på ESOs Very Large Telescope. Ved å gjøre det, vil teamet gjennomføre en designstudie for en avbildingsspektrograf egnet for kliniske kreftstudier.

Spektroskopi er en kraftig teknikk som kan brukes til å bestemme sammensetningen av et objekt fra lyset det sender ut, om det kommer fra et objekt i rommet eller en persons kropp på Jorden. Vev med kreft er forskjellig nok fra sunt vev til at det kan skjelnes ut ved hjelp av Raman-spektroskopi, som gir en lovende måte å unngå invasive vevsprøver. Selv om dette tidligere har vist seg å fungere i prinsippet, tok bildebehandlingsprosessen timer, noe som er altfor lenge til å være praktisk nyttig. For å gjøre denne prosessen rask nok i en klinisk sammenheng, planlegger teamet å anvende en spesiell teknikk for integralfeltspektroskopi – som brukes av MUSE – utviklet for å løse en bestemt utfordring innen astronomisk avbildning.

Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology har som mål å legge grunnlaget for transformative endringer innen avbildning i svakt lys. Dette prosjektet, koordinert av Konstantin Stefanov fra Open University i samarbeid med ESOs detektorspesialist Mark Downing, har til formål å utvikle en bildesensor som fanger opp enkeltfotoner innen synlig lys, egnet for adaptive optiske systemer og spektroskopiske applikasjoner og avbildingsapplikasjoner med lavt lysnivå. Avbildingsprestasjonen til slike sensorer vil kun være begrenset av fotonabsorpsjonen i halvlederen og kvanteoppførselen til lyset. Ved å detektere og telle hvert foton uten å registrere noe ekstra støy, kan disse sensorene tilby den ultimate avbildningssensoren og hjelpe oss å se og oppdage det ukjente.

«Det er herlig å se hvordan teknologien som brukes i ESOs teleskopinstrumenter kan brukes innen et helt annet felt», kommenterte Andrew Williams, ESOs representant i ATTRACTs styre. «Dette er et sentralt mål for ATTRACT-prosjektet, som gir finansiering for å muliggjøre slike ideer og fortsetter den lange tradisjonen med grunnleggende forskning som fører til nyskapende teknologier som har nytteverdi for samfunnet.»

Fra utvidet virkelighet til smarte sensorer og enheter, vil mange av de 170 ideene som er valgt, utvikle teknologier som kan bidra til å forbedre klinisk diagnose, helseovervåking og tilpassede behandlinger for sykdommer som kreft, Alzheimer eller malaria, samt hjerte og nevrologiske tilstander.

Tverrfaglige team av forskere, entreprenører og bedrifter fra hele verden vil også utvikle nye sensorer og enheter som muliggjør radikale innovasjoner i mange andre sektorer med høyt markedspotensial. Nye teknologier vil inkludere smarte enheter for miljøovervåkning, grønne løsninger for å bekjempe klimaendringer, avanserte applikasjoner for borgere, smarte systemer for produksjonsprosesser og teknologier for å utvide vår vitenskapelige kunnskap.

Detaljer om de 170 finansierte prosjektene blir lansert i dag, og er gruppert i fire brede kategorier: datainnsamlingssystemer og databehandling; front- og back-end-elektronikk; sensorer; og programvare og integrasjon.

De fleste gjennombruddsideene (64 %) – vil utvikle neste generasjons teknologier som involverer sensorer, 16 % vil fokusere på datainnsamlingssystemer og databehandling, 12 % er programvare og integrasjonsprosjekter, og 8 % vil utvikle front- og back-end-elektronikk som trengs for grensesnittene til sensorene og bildebehandlingsteknologien.

De 170 gjennombruddsprosjektene finansiert av ATTRACT [1] vil ha ett år på å vise at deres ideer er verdt ytterligere investeringer, og vil presentere sine resultater på en konferanse høsten 2020 i Brussel. I løpet av utviklingsfasen på ett år vil forretnings- og innovasjonseksperter fra ATTRACT Project Consortiums Aalto University, EIRMA og ESADE Business School hjelpe prosjektlederne til å utforske hvordan deres teknologier kan omdannes til innovasjoner med sterkt markedspotensial.

Fotnoter

[1] ATTRACT-initiativet involverer European Organization for Nuclear Research (CERN), European Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Southern Observatory (ESO), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), European XFEL, Institut Laue-Langevin (ILL), Aalto University, the European Industrial Research Management Association (EIRMA) og ESADE. Initiativet ledes av CERN og finansieres av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 16 land: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, samt vertsnasjonen Chile og med Australia som en strategisk partner. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO oppført Very Large Telescope og det verdensledende Very Large Telescope Interferometer, samt de to kartleggingsteleskopene VISTA som observerer i infrarødt og VLT Survey Telescope som observerer i synlig lys. ESO er også en viktig partner i to fasiliteter ved Chajnantor, APEX og ALMA, som er nåtidens største astronomiprosjekt. På Cerro Armazones, ikke langt fra Paranal, er ESO i ferd med å bygge Extremely Large Telescope (ELT). Med en speildiameter på 39 meter vil dette bli det største «øye» i verden som ser opp på himmelen.

ATTRACT er et banebrytende initiativ som samler Europas grunnleggende forskning- og industrisamfunn for å lede neste generasjon av sensor- og bildebehandlingsteknologi. Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020-program under tilskuddsavtale nr. 777222, som har som mål å bidra til å revolusjonere Europas økonomi og forbedre folks liv ved å skape produkter, tjenester, bedrifter og arbeidsplasser. Mer info på www.attract-eu.com

Linker

Kontakter

Maria Hammerstrøm (oversetter & norsk pressekontakt)
Universitetet i Oslo
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Lars Lindberg Christensen
ESO Head of Outreach Initiatives
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6761
Mob.: +49 173 38 72 621
E-post: lars@eso.org

Virginia Mercouri
Media Adviser, Science|Business
Tlf.: +32 489 095 044
E-post: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí
Content Director, ESADE Business School
Tlf.: +34 690 957 506
E-post: anna.alsina@esade.edu

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1909 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1909nb
Type:Unspecified : Technology

Bilder

ATTRACT-initiativ for innovative sensor- og bildebehandlingsteknologier
ATTRACT-initiativ for innovative sensor- og bildebehandlingsteknologier
ATTRACT Kick-off-møte
ATTRACT Kick-off-møte
ATTRACT Kick-off-møte
ATTRACT Kick-off-møte
ATTRACT-presentasjon
ATTRACT-presentasjon
ATTRACT-presentasjon
ATTRACT-presentasjon
AOF og MUSE i arbeid
AOF og MUSE i arbeid

Videoer

ESOcast 201 Light: ATTRACT
ESOcast 201 Light: ATTRACT
Om Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology
Om Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology
Om 3D-CANCER-SPEC
Om 3D-CANCER-SPEC