eso1536nb — Pressemelding

Sjenert galaktisk nabo

16. september 2015

En av vår egen galakses nære naboer er Sculptordverggalaksen, her avbildet med Wide Field Imager-kameraet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved ESOs La Silla-observatorium. Selv om galaksene ligger nære hverandre, har de svært forskjellige egenskaper og utviklingsforløp. Sculptordverggalaksen er mye mindre og eldre enn Melkeveien, hvilket gjør den til et nyttig objekt for astronomer som forsker på stjerne- og galaksedannelse i det tidlige univers. Men den er vanskelig å studere grunnet dens svake lysstyrke.

Sculptordverggalaksen går under flere navn på engelsk: Sculptor Dwarf Galaxy, Sculptor Dwarf Elliptical og Sculptor Dwarf Spheroidal [1]. Den er en sfæroideformet (elliptisk) dverggalakse og en av totalt 14 kjente satellittgalakser som kretser rundt Melkeveien. Disse galaktiske haikerne holder til i Melkeveiens halo, et stort kuleformet område som strekker seg langt bortenfor spiralarmene. Sculptordverggalaksen befinner seg om lag 280 000 lysår unna Jorda, i stjernebildet Billedhuggeren (Sculptor på latin) på den sørlige himmelhalvkule. Til tross for at den er forholdsvis nær oss, ble den ikke oppdaget før i 1937. Årsaken er at galaksens stjerner er lyssvake og dessuten spredt over et forholdsvis stort himmelareal.

Selv om Sculptordverggalaksen er vanskelig å få øye på, var den blant de første lyssvake dverggalakser som ble funnet i bane rundt Melkeveien. Formen til den lille galaksen fascinerte datidens astronomer. I dag er slike sfæroideformede dverggalakser velkjente, og de spiller en viktig rolle i utforskningen av universets fortid.

I likhet med alle store galakser antas Melkeveien å ha blitt dannet ved at mindre galakser smeltet sammen tidlig i universets historie. Hvis noen av disse små galaksene fortsatt eksisterer i dag, burde de inneholde mange ekstremt gamle stjerner. Sculptordverggalaksen kan regnes som en urgalakse takket være et stort antall eldgamle stjerner. Mange av disse ser vi på dette nye bildet.

Astronomene vet at galaksens stjerner er svært gamle basert på analyser av lyset de sender ut. Lyset inneholder nemlig fingeravtrykk til bare en liten andel tunge grunnstoffer [2]. Tunge grunnstoffer produseres i stjernenes indre og akkumuleres i galakser etter hvert som stjernene dør og nye generasjoner fødes. Små mengder tunge grunnstoffer indikerer dermed at gjennomsnittsalderen til medlemmene i Sculptordverggalaksen er høy.

De mange gamle stjernene gjør Sculptordverggalaksen interessant for astronomer som undersøker universets tidligste perioder med stjernedannelse. I en nylig studie kombinerte forskere alle tilgjengelige data og bilder av denne galaksen for å lage den hittil mest nøyaktige oversikt over stjernedannelseshistorien til en sfæroideformet dverggalakse. Analysen avdekket to helt forskjellige grupper av stjerner i galaksen. Den første og største gruppen er den eldre stjernepopulasjonen med små mengder tunge grunnstoffer. Den andre og mindre gruppen er derimot rik på tunge grunnstoffer. Denne ungdommelige stjernepopulasjonen viste seg dessuten å være samlet nær galaksens kjerne.

Stjernene i dverggalakser som denne kan oppvise innviklede stjernedannelseshistorier. Men siden medlemmene i de fleste av disse galaksene ikke har vekselvirket med andre på milliarder av år, har stjernene i hver enkelt galakse sitt eget evolusjonære forløp. Ved å studere likheter i dverggalaksenes stjernedannelseshistorier, samt forklare eventuelle sjeldne avvik, kan vi få mer innsikt i utviklingen til alle galakser, fra den mest unnselige dverg til den mest storslåtte spiral. Melkeveiens blyge naboer har fortsatt mye å lære astronomene.

Fotnoter

[1] Denne beskjedne galaksen må ikke forveksles med den større og mye mer lyssterke Sculptorgalaksen (NGC 253) i samme stjernebilde.

[2] Grunnstoffer som er tyngre enn helium er i astronomien definert som tunge grunnstoffer.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 16 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, samt vertsnasjonen Chile. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO oppført Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskoper. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er en viktig partner i ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. På Cerro Armazones, ikke langt fra Paranal, er ESO i ferd med å bygge European Extremely Large Telescope (E-ELT). Med en speildiameter på 39 meter vil dette bli det største «øye» i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1536 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1536nb
Navn:Sculptor Dwarf Galaxy
Type:Local Universe : Galaxy : Size : Dwarf
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Sculptordverggalaksen
Sculptordverggalaksen
Posisjonen til Sculptordverggalaksen
Posisjonen til Sculptordverggalaksen
Vidvinkelbilde av himmelen rundt Sculptordverggalaksen
Vidvinkelbilde av himmelen rundt Sculptordverggalaksen

Videoer

Et nærmere blikk på Sculptordverggalaksen
Et nærmere blikk på Sculptordverggalaksen