Kids

eso1411no — Pressemelding

Galaktisk seriemorder

2. april 2014

Dette nye bildet fra MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved La Silla-observatoriet i Chile viser galaksen NGC 1316 og dens mindre nabo NGC 1317. Selv om objektene ligger forholdsvis nære hverandre i rommet, har de svært ulike forhistorier. Den lille spiralgalaksen NGC 1317 virker å ha levd et rolig liv, mens NGC 1316 har slukt flere andre galakser og har arr som bevis på de voldsomme slagene den har utkjempet.

NGC 1316s turbulente fortid avsløres av en rekke trekk ved galaksens struktur. For eksempel har den flere uvanlige støvbånd [1] innhyllet i en enorm sverm av stjerner. Den har også en populasjon av unormalt små kulehoper (kuleformede stjernehoper). Til sammen tyder dette på at NGC 1316 satte til livs en støvrik spiralgalakse for omkring tre milliarder år siden.

Rundt galaksen sees dessuten meget lyssvake såkalte tidevannshaler, det vil si lange strømmer av stjerner som er revet vekk fra sine opprinnelige tilholdssteder og slynget ut i det intergalaktiske rom. Disse trekkene skyldes komplekse gravitasjonelle effekter som virker på stjernenes baner når andre galakser kommer for nær. Funnene gir astronomer grunn til å tro at NGC 1316 har hatt en særdeles stormfull fortid der den annekterte mindre galakser.

NGC 1316 ligger omtrent 60 millioner lysår unna Jorda, i stjernebildet Smelteovnen (Fornax på latin) på den sørlige himmelhalvkule. Den kalles også Fornax A siden den er den sterkeste kilden til radiostråling i dette stjernebildet. Faktisk er galaksen den fjerde sterkeste radiokilden på hele himmelen [2]. Radiostrålingen stammer fra materiale som med ekstreme hastigheter faller inn i det supermassive sorte hullet i galaksens sentrum. Deler av materialet kommer trolig fra tidligere sammenstøt med andre galakser.

Dette nye og svært detaljerte bildet fra MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved ESOs La Silla-observatorium i Chile ble laget ved å kombinere mange enkelteksponeringer hentet fra ESO-arkivet. Det egentlige formålet med observasjonene var å avdekke NGC 1316s mest lyssvake strukturer og undersøke eventuelle vekselvirkninger mellom de to nabogalaksene.

Som en bonus gir bildet også et glimt inn i det fjerne univers langt bortenfor de to lyssterke galaksene i forgrunnen. Størstedelen av de diffuse lysflekkene i bildet er nemlig mye mer fjerntliggende galakser. En spesielt tett konsentrasjon av fjerne galakser er synlig til venstre for NGC 1316.

Fotnoter

[1] Disse støvbåndene er tidligere studert i detalj av NASA/ESAs Hubble-teleskop.

[2] Dette gjelder for radiostråling med en frekvens på 1400 MHz. På andre frekvenser er rekkefølgen en annen.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO, Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1411 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1411no
Navn:NGC 1316
Type:Local Universe : Galaxy : Grouping : Pair
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

To helt forskjellige naboer: galaksene NGC 1316 og NGC 1317
To helt forskjellige naboer: galaksene NGC 1316 og NGC 1317
Galakseparet NGC 1316 og NGC 1317 i stjernebildet Smelteovnen
Galakseparet NGC 1316 og NGC 1317 i stjernebildet Smelteovnen
Vidvinkelbilde av himmelen rundt galaksene NGC 1316 og NGC 1317
Vidvinkelbilde av himmelen rundt galaksene NGC 1316 og NGC 1317

Videoer

Zoom inn på galaksene NGC 1316 og NGC 1317
Zoom inn på galaksene NGC 1316 og NGC 1317
Panorering over galaksene NGC 1316 og NGC 1317
Panorering over galaksene NGC 1316 og NGC 1317