eso1304no — Pressemelding

Mørket settes i brann

23. januar 2013

Et nytt bilde fra APEX-teleskopet (Atacama Pathfinder Experiment) i Chile viser vakre skyer av kosmisk støv i stjernebildet Orion. Selv om disse tette interstellare skyene framstår mørke og ugjennomtrengelige på bilder tatt i synlig lys, kan LABOCA-kameraet på APEX registrere varmegløden fra støvet og avdekke stjernenes skjulte fødesteder. Men en av de mørke skyene er ikke hva den ser ut som.

I verdensrommet fødes nye stjerner i tette skyer av kosmisk gass og støv. På synlige bølgelengder er støvet mørkt og ugjennomtrengelig og skjuler de bakenforliggende stjernene. Da astronomen William Herschel i 1774 observerte en slik sky i stjernebildet Skorpionen, trodde han det var et område helt fritt for stjerner. "Her er det sannelig et hull i himmelen!" utbrøt han [1].

For bedre å forstå stjernedannelse, er astronomene avhengige av teleskoper som kan observere på lengre bølgelengder, slik som i submillimeterområdet, der de mørke støvkornene gløder i stedet for å absorbere stråling. APEX på Chajnantor-platået i de chilenske Andesfjellene er den største enkeltantennen for submillimeterobservasjoner på den sørlige halvkule, og er et perfekt redskap for forskere som studerer hvordan stjerner blir til.

1500 lysår unna Jorda ligger det vidstrakte Orionkomplekset, en enorm molekylsky i stjernebildet Orion. Det er den nærmeste kjente fødestue for massive stjerner, og inneholder et vell av lyssterke tåker, mørke skyer og unge stjerner. Dette nye bildet viser bare en del av dette gigantiske komplekset. APEX-observasjonene er gjengitt med oransje fargetoner oppå et bilde tatt i synlig lys, noe som får det til å se ut som om de mørke skyene er satt i brann. Glødende områder i APEX-dataene tilsvarer ofte mørke flekker i synlig lys – et tydelig tegn på en tett støvsky som absorberer synlig lys, men som lyser på submillimeterbølgelengder. Slike områder viser seg gjerne å være steder hvor nye stjerner dannes.

Den lyse, hvite flekken nedenfor midten av bildet er stjernetåken NGC 1999. I synlig lys utgjør denne regionen en såkalt refleksjonståke, hvor skyer av støv reflekterer det lyseblå lyset fra stjerner i bakgrunnen. Tåken lyses opp hovedsakelig av den sterke strålingen fra den unge stjernen V380 Orionis [2], som ligger i dens hjerte. Midt i tåken finnes dessuten en mørk flekk, som kan sees enda tydeligere på et velkjent bilde fra Romteleskopet Hubble.

En slik mørk flekk indikerer vanligvis at det er snakk om en tett sky av kosmisk støv, som altså blokkerer lyset fra stjernene og tåken bakenfor. På dette bildet, der også observasjonene med APEX er inkludert, er flekken fortsatt mørk. Basert på APEX-dataene, kombinert med infrarøde bilder fra andre teleskoper, mener astronomene nå at flekken faktisk er en åpning i tåken, hult ut av stjernevinden og utslynget materiale fra stjernen V380 Orionis. For en gangs skyld er det virkelig et hull i himmelen!

Området dette bildet dekker, ligger om lag to grader sør for den store og berømte Oriontåken (Messier 42), som kan sees helt øverst på vidvinkelbildet fra Digitized Sky Survey (se til høyre).

Observasjonene med APEX ble ledet av Thomas Stanke (ESO), Tom Megeath (University of Toledo i USA) og Amy Stutz (Max Planck Institute for Astronomy i Heidelberg i Tyskland). APEX er et samarbeidsprosjekt mellom Max Planck Institut für Radioastronomie (MPIfR), Onsala Space Observatory (OSO) og ESO. ESO er ansvarlig for driften av teleskopet på Chajnantor-platået.

Fotnoter

[1] På tysk: "Hier ist wahrhaftig ein Loch im Himmel!"

[2] V380 Orionis har en overflatetemperatur på ca. 10 000 Kelvin (omtrent det samme målt i Celsius), nesten dobbelt så høyt som hos vår egen sol. Stjernens masse er beregnet til 3,5 ganger Solas.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Thomas Stanke
ESO
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6116
E-post: tstanke@eso.org

Douglas Pierce-Price
ESO ALMA/APEX Public Information Officer
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1304 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1304no
Navn:NGC 1999
Type:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Facility:Atacama Pathfinder Experiment
Instruments:LABOCA
Science data:2010A&A...518L..94S

Bilder

Mørket settes i brann
Mørket settes i brann
Refleksjonståken NGC 1999 i Orion
Refleksjonståken NGC 1999 i Orion
Vinvinkelbilde av området omkring NGC 1999 i Orion
Vinvinkelbilde av området omkring NGC 1999 i Orion

Videoer

Mørket settes i brann (zoom)
Mørket settes i brann (zoom)
Mørket settes i brann (panorering)
Mørket settes i brann (panorering)