eso1211no — Pressemelding

Galakser i heftig gravitasjonskamp

VST fanger sammenstøt i ung galaksehop

7. mars 2012

VLT Survey Telescope (VST) ved ESOs Paranal-observatorium i Chile har avbildet en fascinerende samling vekselvirkende galakser i Herkuleshopen. Bildets skarphet og de hundrevis av galakser som er fanget i stor detalj på denne tretimerseksponeringen, viser tydelig hvilket kraftig verktøy VST og dets enorme OmegaCAM-kamera er til utforsking av det nære univers.

Herkuleshopen, også kjent som Abell 2151, er en galaksehop som ligger rundt 500 millioner lysår unna i stjernebildet Herkules. Den skiller seg på flere måter fra andre nære galakseansamlinger: Herkuleshopen har en nokså uregelmessig form og inneholder mange ulike galaksetyper, spesielt unge, stjernedannende spiralgalakser. Den synes derimot å mangle store elliptiske galakser som ellers er vanlige i hoper.

Det nye bildet er tatt med VST, det nyeste tilskuddet til ESOs Paranal-observatorium i Chile (eso1119). VST er et kartleggingsteleskop utstyrt med OmegaCAM, et svært kamera med 268 megapiksler som kan ta store vidvinkelbilder av nattehimmelen. Vanligvis er det bare små teleskoper som kan fange store, utstrakte objekter som dette i ett bilde. Men VST, med et hovedspeil på 2,6 meter i diameter, har ikke bare et uvanlig stort synsfelt; teleskopet drar også nytte av de eksepsjonelt gode observasjonsforholdene på Paranal, slik at det kan ta både skarpe og "dype" bilder uten å måtte bruke veldig lang eksponeringstid.

Nære galaksemøter og galaksepar som er i ferd med å smelte sammen til større enkeltgalakser kan sees spredt utover hele bildet. De mange sammenstøtene, samt hopens store antall gassrike, stjernedannende spiralgalakser, gjør at medlemmene i Herkuleshopen ligner på unge galakser i det mer fjerne univers [1]. På grunn av denne likheten tror astronomene at Herkuleshopen er en relativt ung galaksehop. Den er en livlig og dynamisk sverm av galakser, som i framtiden vil modnes og bli mer lik de eldre galaksehopene som er mer vanlige i vårt galaktiske nabolag i dag.

Galaksehoper dannes idet mindre galaksegrupper trekkes mot hverandre på grunn av gjensidige gravitasjonskrefter. Etter hvert som disse gruppene kommer nærmere hverandre, blir hele hopen mer kompakt og får dessuten en mer kulerund form. På samme tid kommer galaksene selv nærmere hverandre og mange begynner å vekselvirke gravitasjonelt. Selv om spiralgalaksene er de mest tallrike i de opprinnelige gruppene, vil vekselvirkningene og sammenstøtene til slutt ødelegge spiralstrukturen og rive vekk det meste av gassen og støvet deres, slik at stjernedannelsen mer eller mindre stopper opp. Denne prosessen er årsaken til at de fleste galaksene i godt modne hoper er av den elliptiske eller irregulære typen. I midten av gamle galaksehoper finner en ofte en eller to virkelig store elliptiske galakser, dannet ved sammensmelting av flere mindre galakser og bestående nesten utelukkende av gamle stjerner.

Herkuleshopen antas å inneholde minst tre galaksegrupper som fortsatt er i ferd med å samle seg til én større struktur. Hele galaksehopen trekkes dessuten mot andre store hoper og vil således bli del av en galaksesuperhop i framtiden. Disse enorme ansamlingene av galaksehoper er blant universets største strukturer. Det store synsfeltet og den gode bildekvaliteten til OmegaCAM-kameraet på VST passer perfekt for å studere galaksehopenes ytterkanter, hvor de lite forståtte vekselvirkningene mellom hopene foregår.

Dette flotte bildet viser ikke bare galaksene i Herkuleshopen. De mange svake og diffuse bakgrunnsobjektene er galakser som ligger mye lenger unna oss. Mer "hjemlige" objekter er også synlige, deriblant en rekke lyssterke stjerner i Melkeveien og til og med noen asteroider, som har etterlatt seg korte streker idet de bevegde seg sakte over bildet i løpet av eksponeringene.

Fotnoter

[1] Objekter i det tidlige univers sees slik de var da de var mye yngre ettersom lyset fra dem bruker mange milliarder år på å nå fram til oss.

Mer informasjon

VST er et samarbeid mellom ESO og INAF–Osservatorio Astronomico di Capodimonte i Napoli i Italia. INAF designet og konstruerte teleskopet sammen med ledende industriforetak i Italia, mens ESO hadde ansvaret for domen som huser teleskopet, og annet bygningsarbeid på selve fjellet. VSTs kamera, OmegaCAM, er designet og bygd av et konsortium bestående av institutter i Nederland, Tyskland og Italia, med betydelige bidrag fra ESO selv. Teleskopet drives av ESO, som også tar seg av arkivering og distribusjon av de astronomiske dataene. 

I 2012 feirer European Southern Observatory (ESO) 50-årsjubileum. ESO er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1211 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1211no
Navn:Abell 2151
Type:Local Universe : Galaxy : Grouping : Cluster
Facility:VLT Survey Telescope
Instruments:OmegaCAM

Bilder

VSTs bilde av Herkuleshopen
VSTs bilde av Herkuleshopen
Detaljer i VSTs bilde av Herkuleshopen
Detaljer i VSTs bilde av Herkuleshopen
Herkuleshopens posisjon på himmelen
Herkuleshopens posisjon på himmelen
Vidvinkelbilde av Herkuleshopen
Vidvinkelbilde av Herkuleshopen

Videoer

Zoom inn på Herkuleshopen
Zoom inn på Herkuleshopen
Panorering over Herkuleshopen
Panorering over Herkuleshopen