eso1210no — Pressemelding

VLT gjenoppdager liv på Jorda

… ved å observere Månen

29. februar 2012

Ved å observere Månen med ESOs Very Large Telescope (VLT) har astronomer funnet bevis for liv i universet – på Jorda. Å finne liv på hjemplaneten vår kan virke som en triviell observasjon, men den originale metoden som en internasjonal forskergruppe står bak, kan føre til framtidige oppdagelser av liv andre steder i universet. Studien presenteres 1. mars i tidsskriftet Nature.

"Vi utnyttet et fenomen kalt jordskinn for å se på Jorda som om den var en eksoplanet," sier hovedforfatteren av forskningsartikkelen, Michael Sterzik fra ESO [1]. "Når Sola skinner på Jorda rundt nymåne, reflekteres en del av lyset mot Månen. Måneoverflaten fungerer videre som et stort speil og kaster lyset fra Jorda tilbake til oss. Det er dette lyset vi har observert med VLT."

Astronomene analyserte det svake jordskinnet på jakt etter indikatorer som er tydelige tegn på organisk liv, f.eks. visse kombinasjoner av gasser i Jordas atmosfære [2]. Metoden etablerer således Jorda som referansepunkt for framtidige letinger etter liv på planeter utenfor vårt eget solsystem.

Livets fingeravtrykk, eller biosignaturer, er vanskelige å oppdage med konvensjonelle metoder, men dette astronomteamet har utviklet en ny og mer følsom framgangsmåte. Snarere enn bare å se på hvor sterkt det reflekterte lyset er på forskjellige bølgelengder/farger, undersøkte de også lysets polaritet [3]. Teknikken kalles spektropolarimetri, og ved å anvende denne på jordskinnet som observeres med VLT, ser man tydelig biosignaturene i det reflekterte lyset fra Jorda.

Medforfatteren av forskningsartikkelen, Stefano Bagnulo (Armagh-observatoriet i Nord-Irland), forklarer fordelene med metoden: "Lyset fra en fjern eksoplanet drukner i det sterke skinnet fra moderstjernen og er derfor svært vanskelig å analysere. Det blir litt som å studere et støvkorn ved siden av en kraftig lyspære. Men lyset som reflekteres fra en planet, er polarisert, mens lyset fra moderstjernen ikke er det. Polarimetriteknikken hjelper oss derfor å fange opp det svake reflekterte lyset fra en eksoplanet og skille det fra det blendende sterke stjernelyset."

Teamet undersøkte både fargen og graden av polarisasjon til lyset fra Jorda etter at det hadde blitt reflektert tilbake fra Månen, akkurat som om lyset skulle kommet fra en eksoplanet. Forskerne kunne utlede at Jorda er delvis dekt av skyer, at deler av overflaten består av hav og – ikke minst – vegetasjon. De kunne til og med registrere endringer i skydekket og andelen vegetasjon etter hvert som forskjellige deler av Jorda reflekterte lys mot Månen.

"Å finne liv utenfor solsystemet vårt avhenger av to ting: hvorvidt liv overhodet eksisterer der og hvorvidt vi har de tekniske løsningene for å oppdage det," tilføyer medforfatter Enric Palle (Instituto de Astrofisica de Canarias, Tenerife, Spania). "Dette arbeidet er et viktig steg mot å gjøre oss i stand til å oppdage liv."

"Spektropolarimetri kan faktisk fortelle oss om enkelt planteliv, basert på fotosyntetiske prosesser, har oppstått andre steder i universet," avslutter Sterzik. "Men det er selvsagt ikke slik at vi leter etter små grønne menn eller tegn på intelligent liv." 

Neste generasjon teleskoper, slik som E-ELT (European Extremely Large Telescope), kan meget vel være i stand til å bringe oss den ekstraordinære nyhet at Jorda ikke er eneste livbærende klode i det enorme univers.

Fotnoter

[1] Jordskinn kan enkelt observeres med det blotte øye og enda lettere med en prismekikkert. Det sees best når Månen er bare en tynn skalk, rundt tre dager før eller etter nymåne. Den tynne skalken er da belyst av Sola, mens resten av måneskiven så vidt kan skimtes grunnet det reflekterte lyset fra Jorda.

[2] Blant gassene i jordatmosfæren som er produsert av biologisk liv, er oksygen, ozon, metan og karbondioksid de viktigste. Men disse kan finnes naturlig i en planets atmosfære uten at det eksisterer liv der. Det som utgjør en biosignatur er at alle disse gassene er til stede i et blandingsforhold som bare er forenlig med tilstedeværelsen av liv. Hvis livet plutselig forsvant og ikke lenger produserte disse gassene, ville de reagere og inngå i kjemiske forbindelser. Enkelte gasser ville bli borte rimelig raskt, og med dem de karakteristiske biosignaturene.

[3] I polarisert lys har det elektriske feltet og det magnetiske feltet en gitt retning. I upolarisert lys er orienteringen til feltene tilfeldig og det finnes ingen foretrukket retning. Enkelte 3D-kinoer bruker polarisert lys: Separate bilder laget med forskjellig polarisasjon blir sendt til venstre og høyre øye ved hjelp av polarisasjonsfiltre i brillene. I denne studien anvendte astronomene FORS2-instrumentet på VLT for å måle polarisasjonen i jordskinnet.

Mer informasjon

Denne studien presenteres i en forskningsartikkel i journalen Nature 1. mars 2012: "Biosignatures as revealed by spectropolarimetry of Earthshine" av M. Sterzik et al.

Forskerteamet består av Michael F. Sterzik (ESO, Chile), Stefano Bagnulo (Armagh Observatory, Nord-Irland, Storbritannia) og Enric Palle (Instituto de Astrofisica de Canarias, Tenerife, Spania).

I 2012 feirer European Southern Observatory (ESO) 50-årsjubileum. ESO er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: eson-norway@eso.org

Michael Sterzik
ESO
Santiago, Chile
Tlf.: +56 55 43 5216
Mob.: +56 9 8819 3424
E-post: msterzik@eso.org

Stefano Bagnulo
Armagh Observatory
UK
Tlf.: +44 2837 522928
E-post: sba@arm.ac.uk

Enric Palle
Instituto de Astrofisica de Canarias
Tenerife, Spain
Tlf.: +34 922 60 + Ext. 5268
E-post: epalle@iac.es

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT & Survey Telescopes Press Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1210 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1210no
Navn:Moon
Type:Solar System : Planet : Satellite
Facility:Very Large Telescope
Instruments:FORS2
Science data:2012Natur.483...64S

Bilder

The crescent Moon and earthshine over ESO's Paranal Observatory
The crescent Moon and earthshine over ESO's Paranal Observatory
kun på engelsk
Moon and Venus seen from ESO's Paranal Observatory
Moon and Venus seen from ESO's Paranal Observatory
kun på engelsk
Earthshine: the Moon shining in reflected light from the Earth
Earthshine: the Moon shining in reflected light from the Earth
kun på engelsk
Artists’s impression of the Moon showing earthshine
Artists’s impression of the Moon showing earthshine
kun på engelsk

Videoer

A trip around the Moon
A trip around the Moon
kun på engelsk
The crescent Moon setting over ESO’s Paranal Observatory
The crescent Moon setting over ESO’s Paranal Observatory
kun på engelsk