eso1139no — Pressemelding

ESO og Chile underskriver avtale om E-ELT

13. oktober 2011

Under en seremoni i Santiago i dag undertegnet Chiles utenriksminister Alfredo Moreno og ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw en avtale vedrørende European Extremely Large Telescope (E-ELT). I avtalen mellom ESO og den chilenske regjering inngår donasjon av land til prosjektet, en langsiktig konsesjon for etablering av et vernet område rundt teleskopet, samt støtte fra Chiles regjering til etableringen av E-ELT.

European Extremely Large Telescope (E-ELT) vil få et hovedspeil på rundt 40 meter og dermed bli verdens største øye som kikker opp på himmelen. I mars 2010 ble fjellet Cerro Armazones i Antofagasta-regionen i Chile utnevnt som tilholdssted for det kommende kjempeteleskopet. E-ELT vil innlemmes i Paranal-observatoriet, som i dag består av Very Large Telescope (VLT), VLT-interferometeret og to store kartleggingsteleskoper. Paranal ligger bare 20 km fra Armazones, og mye av infrastrukturen kan derfor deles mellom de to stedene.

Avtalen representerer et nytt viktig bidrag til det vitenskapelige og teknologiske samarbeidet mellom Chile og ESO, som startet i 1963 da partene skrev under den første avtalen. ESO og Chile har jobbet sammen på en rekke astronomirelaterte prosjekter innen instrumentering og teknologi, så vel som opplæring av forskere, ingeniører og teknikere. Målet har vært å videreutvikle den astronomiske kompetanse og bevissthet i Chile, som i dag er en av verdens ledende regioner for astronomi.

"Denne avtalen gjør det mulig å bygge E-ELT som en del av VLT-systemet. Den styrker samtidig vårt engasjement og samarbeid med det chilenske samfunnet, og kommer til å åpne for flere store oppdagelser og teknologiske framskritt," sier Tim de Zeeuw, ESOs administrerende direktør.

Som del av avtalen donerer Chile et 189 km2 stort landområde rundt Armazones slik at E-ELT kan bygges. Dertil kommer en konsesjon for 50 år som gjelder 362 ekstra km2 i de omliggende områder. Dette vil beskytte E-ELT mot forstyrrende lysforurensing og gruvedrift. Tar man med de nåværende områdene på 719 km2 omkring Paranal, vil det totale vernede landområde rundt Paranal–Armazones-komplekset utgjøre 1270 km2.

"Chile har den klareste nattehimmel på jord og er vertskap for noen av de viktigste astronomiske observatorier i verden," sier den chilenske utenriksministeren Alfredo Moreno. "Det er en del av våre aktiva og også en del av vårt bidrag til menneskeheten. ESOs og E-ELT-prosjektets tilstedeværelse i landet vårt er et viktig bevis på Chiles interesse i å fremme teknologi og vitenskap."

Den chilenske regjering ønsker også å bidra med støtte til infrastrukturen, deriblant vedlikehold av veisystemet mellom observatoriene og byen Antofagasta, hjelp til å koble Paranal-observatoriet til det nasjonale strømnettet, og støtte til utredning av strømalternativer basert på fornybar energi.

Til gjengjeld utvider ESO den eksisterende avtalen om 10 % observasjonstid for chilenske astronomer til også å gjelde E-ELT. Minst tre fjerdedeler av denne tiden skal gå til samarbeidsprosjekter mellom chilenske astronomer og astronomer fra ESOs medlemsland. Dette vil fremme internasjonalt samarbeid, noe som er en grunnleggende ingrediens i et megaprosjekt av E-ELTs dimensjoner.

E-ELT er ESOs mest ambisiøse prosjekt så langt. Når de vitenskapelige observasjonene etter planen starter i begynnelsen av neste tiår, vil E-ELT bryne seg på de største vitenskapelige utfordringene i vår tid. Man håper å være først ute med en rekke oppdagelser, deriblant jordlignende planeter som befinner seg i andre stjerners "beboelige sone" hvor liv kan tenkes å eksistere.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Massimo Tarenghi
ESO Representative in Chile
Santiago, Chile
Tlf.: +56 2 463 3143
Mob.: +56 9 98 95 81 25
E-post: mtarengh@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49-89-3200-6761
Mob.: +49-173-3872-621
E-post: lars@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1139 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1139no
Navn:Cerro Armazones, Extremely Large Telescope
Type:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Land around E-ELT and VLT (artist’s impression)
Land around E-ELT and VLT (artist’s impression)
kun på engelsk
Signature of the agreement for the donation of land for the E-ELT
Signature of the agreement for the donation of land for the E-ELT
kun på engelsk
Land around E-ELT and VLT (artist’s impression)
Land around E-ELT and VLT (artist’s impression)
kun på engelsk
Historical photo from the early site testing of Armazones
Historical photo from the early site testing of Armazones
kun på engelsk
The E-ELT on Cerro Armazones (artist's impression)
The E-ELT on Cerro Armazones (artist's impression)
kun på engelsk

Videoer

The area around Paranal and Armazones
The area around Paranal and Armazones
kun på engelsk