eso1135no — Pressemelding

Sint fugl på himmelen

Nytt ESO-bilde av Lambda Centauri-tåken

21. september 2011

Et nytt bilde fra Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop viser Lambda Centauri-tåken, en sky av lysende hydrogen og nyfødte stjerner i stjernebildet Kentauren. Tåken, med betegnelsen IC 2944, kalles av og til for Den løpende kylling, siden enkelte mener å se en fuglelignende skikkelse i tåkens mest lyssterke område.

Stjernetåken ligger rundt 6500 lysår fra Jorda. Varme, nyfødte stjerner dannet fra skyer av hydrogengass, stråler intenst i ultrafiolett lys. Den kraftige strålingen tilfører energi til den omliggende hydrogenskyen og får den til å lyse med en karakteristisk rød farge. Rødfargen er typisk for stjernedannende regioner; et annet velkjent eksempel er Lagunetåken (eso0936).

Noen personer ser et kyllinglignende omriss på bilder av dette stjernedannende himmelområdet, og det er bakgrunnen for det rare kallenavnet (Den løpende kylling , eller "Running Chicken Nebula" på engelsk). Det er dog uenighet om nøyaktig hvilken del av tåken som kan minne om en kylling, da det er flere fuglelignende trekk spredt utover bildet [1].

Et annet tegn, bortsett fra den lysende gassen, på at stjerner dannes i IC 2944, er en rekke sorte klumper som sees i silhuett mot den røde bakgrunnen i deler av bildet. Dette er eksempler på en type objekter astronomene kaller Bok-globuler. De framstår mørke fordi de absorberer lyset fra den glødende bakgrunnen. Observasjoner av disse mørke skyene med infrarøde teleskoper, som kan se gjennom støvet som blokkerer for det synlige lyset, har imidlertid avdekket at stjerner er i ferd med å dannes i mange av dem.

Den mest iøynefallende samlingen av Bok-globuler i dette bildet er kjent som Thackeray-globulene, oppkalt etter den sørafrikanske astronomen som oppdaget dem på 1950-tallet. Globulene kan sees blant de sterke stjernene i bildets øvre høyre del og er for øvrig hovedmotivet på et berømt bilde tatt med Romteleskopet Hubble (NASA/ESA).

Mens Hubble-teleskopet byr på større detaljrikdom i sitt lille himmelutsnitt, er Wide Field Imager-instrumentet på MPG/ESOs 2,2-metersteleskop ved La Silla-observatoriet i stand til å dekke et mye større himmelområde, tilsvarende omtrent fullmånens utstrekning [2]. Litt på samme måte som et zoomobjektiv på et kamera lar fotografen velge det mest passende synsfeltet når han/hun skal ta et bilde, så kan de vidt forskjellige himmelutsnittene fra ulike teleskoper gi astronomene data som utfyller hverandre. Spesielt er dette viktig når man studerer astronomiske objekter som strekker seg over store områder på himmelen.

Hvis stjernene som er innhyllet i Thackeray-globulene fortsatt er på fosterstadiet, betyr det at medlemmene av stjernehopen IC 2948, som ligger inni tåken, er deres eldre søsken. De er likevel meget unge – bare noen få millioner år – og ditto lyssterke. Deres ultrafiolette stråling utgjør mye av energien som får tåken til å gløde. Denne typen lysende stjernetåker er forholdsvis kortlivet i astronomisk målestokk (typisk noen millioner år), noe som betyr at Lambda Centauri-tåken til slutt vil svinne hen idet den mister både gass og tilførsel av ultrafiolett stråling.

Fotnoter

[1] Vi tar gjerne imot forslag til hvor kyllingformen kan sees i bildet. Tegn det inn på bildet og last det opp til flickr-gruppen Your ESO Pictures. De beste forslagene blir premiert.

[2] Dette bildet er laget i forbindelse med ESOs Cosmic Gems-program. Hensikten med dette nye initiativet er å ta bilder av fascinerende, spennende eller vakre himmelobjekter og bruke dem til utdannings- og formidlingsformål. Prosjektet behøver bare små mengder observasjonstid, som kombinert med ellers uutnyttede perioder i teleskopenes tidsskjema minimerer innvirkningen på de vitenskapelige observasjonene. Alle data gjøres dessuten tilgjengelige for profesjonelle astronomer gjennom ESOs vitenskapsarkiv.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1135 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1135no
Navn:IC 2944, Running Chicken Nebula
Type:Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

IC 2944, nicknamed the Running Chicken Nebula
IC 2944, nicknamed the Running Chicken Nebula
kun på engelsk
The Running Chicken Nebula in the constellation of Centaurus
The Running Chicken Nebula in the constellation of Centaurus
kun på engelsk

Videoer

Zooming in on the Running Chicken Nebula
Zooming in on the Running Chicken Nebula
kun på engelsk

Se også