eso1121no — Pressemelding

Betelgeuses flammer

Nytt bilde avdekker vidstrakt tåke rundt berømt superkjempestjerne

23. juni 2011

Ved hjelp av VISIR-instrumentet på ESOs Very Large Telescope har astronomer klart å ta det hittil mest detaljerte bilde av en kompleks og lyssterk tåke rundt superkjempen Betelgeuse. Strukturen kan minne om flammer som stråler ut fra stjernen, og skyldes alt materialet dette stjernemonsteret slynger ut i rommet.

Betelgeuse, en såkalt rød superkjempe i stjernebildet Orion, er en av de mest lyssterke stjerner på nattehimmelen. Den er dessuten en av de største: Hvis stjernen lå midt i solsystemet vårt, ville den strekke seg nesten helt ut til Jupiter, noe som tilsvarer en stjernediameter 4,5 ganger større enn Jordas omløpsbane. Bildet fra Very Large Telescope (VLT) viser at den gigantiske omliggende tåken strekker seg 60 milliarder km ut fra stjernens overflate. Det er ca. 400 ganger lengre enn avstanden mellom Sola og Jorda. 

Røde superkjemper som Betelgeuse representerer et av de siste stadiene i livet til en massiv stjerne. I denne relativt kortvarige fasen eser stjernen ut og kaster sine ytre gasslag ut i rommet i et forrykende tempo. Den kvitter seg med enorme mengder materie – tilsvarende hele Solas masse – på kun 10 000 år.

Prosessen som gjør at stjerner som Betelgeuse kan kaste vekk slike store materiemengder, involverer to fenomener. Det første er dannelsen av kjempestore gassøyler (dog mye mindre enn den nylig avbildede tåken) som strekker seg fra stjerneoverflaten og ut i rommet. En slik er tidligere registrert på Betelgeuse av NACO-instrumentet på VLT [1]. Det andre fenomenet, som sørger for at gassøylene kastes vekk fra stjernen, er de voldsomme opp-og-ned-bevegelsene til store gassbobler i stjernens atmosfære – analogt til vannstrømningene i en kokende kjele (eso0927).

De nye dataene viser at de tidligere observerte søylene sannsynligvis henger sammen med strukturene i den ytre tåken, som nå altså er avbildet i infrarødt lys med VISIR-instrumentet. Tåken kan ikke sees i synlig lys da den fullstendig drukner i det ekstremt sterke lyset fra Betelgeuse. Tåkens uregelmessige, asymmetriske form indikerer at stjernen ikke kastet ut like mye materiale i alle retninger. Boblene i stjerneoverflaten og de svære gassøylene de produserer, kan være årsaken til tåkens klumpete utseende.

Materialet man ser på det nye bildet består trolig av silikat- og aluminiumoksidstøv. Dette er de samme ingrediensene som mye av skorpa til Jorda og andre steinplaneter er bygd opp av. Silikatene i jordskorpa ble altså i en fjern fortid dannet av en massiv (og nå utdødd) stjerne à la Betelgeuse.

På dette sammensatte bildet sees de tidligere NACO-observasjonene av gassøylene i den sorte sirkelen i midten (sirkelen svarer til et meget lyst område på bildet, som ble maskert for lettere å kunne se den svakere, ytre tåken). Den bitte lille røde sirkelen helt i sentrum har en diameter på om lag 4,5 ganger Jordas omløpsbane og representerer Betelgeuses synlige overflate. VISIR-observasjonene ble gjort gjennom flere infrarøde filtre. På bildet tilsvarer blå farger kortere bølgelengder og røde farger lengre bølgelengder. Bildets synsfelt er 5,63 x 5,63 buesekunder.

Fotnoter

[1] NACO er et instrument på VLT som består av adaptiv optikk-systemet NAOS (Nasmyth Adaptive Optics System) og kameraet/spektrografen CONICA (Near-infrared Imager and Spectrograph). Instrumentet kan ta vanlige bilder og gjøre polarimetri, koronografi og spektroskopi på nær-infrarøde bølgelengder.

Mer informasjon

Denne studien presenteres i en forskningsartikkel i journalen Astronomy & Astrophysics.

Forskerteamet består av P. Kervella (Observatoire de Paris, Frankrike), G. Perrin (Observatoire de Paris), A. Chiavassa (Université Libre de Bruxelles, Belgia), S. T. Ridgway (National Optical Astronomy Observatories, Tucson, USA), J. Cami (University of Western Ontario, Canada; SETI Institute, Mountain View, USA), X. Haubois (Universidade de Sao Paulo, Brasil) og T. Verhoelst (Instituut voor Sterrenkunde, Leuven, Nederland).

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 40 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Pierre Kervella
LESIA, Observatoire de Paris / CNRS, Université Pierre et Marie Curie / Université Denis Diderot (Paris 7)
Paris, France
Tlf.: +33 1 45 07 79 66
E-post: Pierre.Kervella@obspm.fr

Guy Perrin
LESIA, Observatoire de Paris / CNRS, Université Pierre et Marie Curie / Université Denis Diderot (Paris 7)
Paris, France
Tlf.: +33 1 45 07 79 63
E-post: guy.perrin@obspm.fr

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1121 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1121no
Navn:Betelgeuse
Type:Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Red Supergiant
Facility:Very Large Telescope
Instruments:NACO, VISIR
Science data:2011A&A...531A.117K

Bilder

The flames of Betelgeuse
The flames of Betelgeuse
kun på engelsk
Stjernen Betelgeuse i stjernebildet Orion
Stjernen Betelgeuse i stjernebildet Orion

Videoer

Zooming in on the flames of Betelgeuse
Zooming in on the flames of Betelgeuse
kun på engelsk