eso1050no — Pressemelding

Brasil blir medlem av European Southern Observatory

30. desember 2010

Forbundsrepublikken Brasil signerte i går den formelle tiltredelsesavtalen som skal gjøre landet til medlem av European Southern Observatory (ESO). Etter at regjeringen har ratifisert avtalen, vil Brasil bli det femtende medlemslandet i ESO og det første fra utenfor Europa.

Under en seremoni i Brasilia den 29. desember 2010 undertegnet den brasilianske forsknings- og vitenskapsministeren Sergio Machado Rezende og ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw den formelle tiltredelsesavtalen som skal gjøre Brasil til et av medlemslandene i ESO. Brasil vil med det bli det femtende medlemslandet og det første fra utenfor Europa. Siden avtalen innebærer tiltredelse til en internasjonal konvensjon, må den først oversendes det brasilianske parlamentet for ratifisering [1]. Signeringen skjedde bare noen dager etter at ESO-rådet på et ekstraordinært møte 21. desember enstemmig godkjente innlemmelsen av Brasil.

"Å bli medlem av ESO vil sette fart i utviklingen av forskning, vitenskap og teknologi i Brasil. Medlemskapet er en del av den store satsingen som vår regjering har satt i gang innenfor disse strategiske områdene," sier Rezende.

ESO har lang og god erfaring med engasjement i Sør-Amerika, og det hele startet i 1963 da Chile ble funnet å være det beste tilholdsstedet for ESOs observatorier. Hittil har imidlertid ingen ikke-europeiske land blitt fullverdige medlemmer.

"Brasils medlemskap vil gi det aktive brasilianske astronomimiljøet full tilgang til verdens mest produktive observatorium og gjøre det mulig for Brasils teknologiindustri å bidra til European Extremely Large Telescope. ESO vil få nye ressurser og impulser fra Brasil, som vil kunne yte viktige bidrag til dette spennende teleskopprosjektet," tilføyer ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw.

Designfasen for European Extremely Large Telescope (E-ELT) ble nylig avsluttet, og en grundig gjennomgang av alle aspekter ved dette store prosjektet ble deretter utført av et internasjonalt panel med uavhengige eksperter. Panelet konkluderte at når det gjelder teknikk og design, er E-ELT-prosjektet klar til å gå inn i konstruksjonsfasen. Det endelige startsignalet for byggingen av E-ELT er ventet i 2011. Når observasjonene starter tidlig i neste tiår, vil europeiske [2], brasilianske og chilenske astronomer ha tilgang til kjempeteleskopet.

Laurent Vigroux, presidenten av ESOs styrende organ, ESO-rådet, avslutter: "Astronomer i Brasil vil dra nytte av å samarbeide med sine europeiske kollegaer og selvsagt av å få observasjonstid ved ESOs verdensledende observatorier på La Silla og Paranal, i tillegg til ALMA, som ESO og deres internasjonale samarbeidspartnere nå er i ferd med å bygge."

Fotnoter

[1] Etter at Brasils medlemskap er ratifisert, vil ESOs medlemsland bestå av Belgia, Brasil, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

[2] Norge er ikke medlem av ESO.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

  • Pressemelding fra Brasils forsknings- og vitenskapsdepartement
  • More info about Brazil's accession in our FAQ: ESO & Brazil

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Tlf.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@gmail.com

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching, Germany
Tlf.: +49-89-3200-6761
Mob.: +49-173-3872-621
E-post: lars@eso.org

Gonzalo Argandoña
ESO education and Public Outreach Department
Santiago, Chile
Tlf.: +56-2-463-3258
Mob.: +56-9-9-233-6137/+56-9-9-829-4202
E-post: gargando@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1050 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1050no
Navn:ESO Member States
Type:Unspecified : People : Other/General
Facility:Other

Bilder

Brazil to join the European Southern Observatory
Brazil to join the European Southern Observatory
kun på engelsk
The signing ceremony with Brazil
The signing ceremony with Brazil
kun på engelsk