eso1038no — Pressemelding

Elegant galakse i et uvanlig lys

22. september 2010

Et nytt bilde, tatt med det kraftige HAWK-I-kameraet på ESOs Very Large Telescope ved Paranal-observatoriet i Chile, viser den vakre spiralgalaksen NGC 1365 i infrarødt lys. NGC 1365 er medlem av Fornax-galaksegruppen og befinner seg omtrent 60 millioner lysår fra Jorda.

Astronomene klassifiserer NGC 1365 som en stavspiral, og den er en av himmelens mest kjente og mest studerte galakser av denne typen. Formen er typisk for stavspiraler: en stavlignende struktur går rett gjennom galaksesenteret, og utover slynger to iøynefallende spiralarmer seg. Nær senteret finner vi en enda en spiralstruktur, og hele galaksen er fylt av fine støvbånd.

Denne galaksen er et ypperlig laboratorium for astronomer som studerer hvordan stavspiraler dannes og utvikler seg. Sammenlignet med bilder i synlig lys (potw1037a) er de nye infrarøde bildene fra HAWK-I mindre påvirket av støvet som blokkerer for deler av galaksen. De avdekker tydelig gløden fra enorme mengder stjerner både i staven og i spiralarmene. Observasjonene ble gjort for å hjelpe astronomene å forstå de komplekse materiestrømmene i galaksen og hvordan de påvirker gasslagrene som nye stjerner dannes fra. Den gigantiske staven (en fortetning av stjerner og lysende materie) påvirker galaksens form og gravitasjonsfelt, slik at gassen i enkelte regioner blir komprimert og begynner å danne stjerner. Langs de store spiralarmene ligger enorme, unge stjernehoper – hver med hundrevis eller tusenvis av lyssterke unge stjerner mindre enn ti millioner år gamle. Galaksen er for langt unna til at enkeltstjerne kan sees i dette bildet; størsteparten av de små, lysende klumpene er i virkeligheten stjernehoper. Galaksen sett under ett har en stjernedannelsesrate på omtrent tre solmasser per år.

Mens staven gjennom sentrum hovedsakelig inneholder eldre stjerner, fødes det mange nye i de gass- og støvfylte stjernefødestuene i den indre spiralstrukturen nær kjernen. Gravitasjonskraften fra staven leder dessuten gass og støv inn i galaksens midtpunkt, hvor astronomene har funnet bevis for et supermassivt sort hull, godt gjemt blant myriadene av lyssterke nye stjerner.

NGC 1365 med sine to kjempearmer måler om lag 200 000 lysår i diameter. De forskjellige delene av galaksen bruker ulik tid på en full runde rundt galaksekjernen. De ytre delene av staven trenger ca. 350 millioner år på et omløp. NGC 1365 og andre galakser av samme type har kommet mer i fokus de siste årene, etter at nye observasjoner viste at vår egen Melkeveigalakse også kunne være en stavspiral. Slike galakser er ganske vanlige – 2/3 av alle spiralgalakser er stavspiraler ifølge nye beregninger, og ved å studere andre slike systemer kan vi lære mer om vårt eget galaktiske hjem.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

NGC 1365 i synlig lys

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Tlf.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen (at) astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen (at) astro.uio.no

Richard Hook
ESO Paranal/La SiIlla and E-ELT Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1038 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1038no
Navn:NGC 1365
Type:Local Universe : Galaxy : Type : Spiral
Local Universe : Galaxy : Type : Barred
Facility:Very Large Telescope
Instruments:HAWK-I

Bilder

HAWK-I infrared image of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365*
HAWK-I infrared image of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365*
kun på engelsk
Comparison of visible-light and infrared images of the galaxy NGC 1365
Comparison of visible-light and infrared images of the galaxy NGC 1365
kun på engelsk
NGC 1365 in the constellation of Fornax
NGC 1365 in the constellation of Fornax
kun på engelsk

Videoer

Zooming in on the HAWK-I infrared image of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365
Zooming in on the HAWK-I infrared image of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365
kun på engelsk
Visible/infrared cross-fade of images of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365
Visible/infrared cross-fade of images of the spectacular barred spiral galaxy NGC 1365
kun på engelsk