eso1028no — Pressemelding

Sort hull blåser svær gassboble

7. juli 2010

Ved å kombinere observasjoner gjort med ESOs Very Large Telescope og NASAs røntgenteleskop Chandra, har astronomer avdekket de kraftigste jetstrålene som noen gang er sett hos et stjernedannet sort hull. Objektet, også kjent som en mikrokvasar, er flere titalls ganger kraftigere enn andre tilsvarende objekter, og den kraftige strålingen har blåst opp en enorm, varm gassboble som måler 1000 lysår i diameter. Oppdagelsen presenteres denne uken i journalen Nature.

"Vi er forbløffet over hvor mye energi gassen mottar fra det sorte hullet," sier hovedforfatter Manfred Pakull. "Massen til det sorte hullet tilsvarer bare noen få solmasser, ettersom det ble dannet da en stjerne døde. Men det er likevel en miniatyrutgave av de aller kraftigste kvasarer og radiogalakser, som gjerne inneholder sorte hull med flere millioner ganger mer masse enn Sola."

Sorte hull er kjent for å stråle ut enorme energimengder når de sluker materie. Man trodde at mesteparten av energien ble sendt ut som stråling, hovedsakelig røntgenstråling. De nye funnene viser imidlertid at enkelte sorte hull kan frigjøre like mye – eller kanskje mye mer – energi i form av kollimerte ("parallelliserte") partikkelstråler, såkalte jeter. Partiklene i jetene beveger seg svært hurtig, og når de treffer den omliggende interstellare gassen, varmes denne opp og utvider seg. Den stadig større boblen inneholder en blanding av varm gass og ultraraske partikler ved forskjellige temperaturer. Observasjoner på flere bølgelengder (synlig lys, radio, røntgen) gjør det mulig for astronomene å beregne hvor mye og hvor raskt det sorte hullet varmer opp omgivelsene sine.

Astronomene klarte å observere stedene der jetene kolliderer med den interstellare gassen rundt det sorte hullet. De fant ut at den varme gassboblen utvider seg med en hastighet på nesten en million kilometer i timen. Boblens størrelse er i dag dobbelt så stor som hos andre kjente mikrokvasarer.

"Lengden på jetene er enorm, spesielt når en tar i betraktning størrelsen på det sorte hullet de stråler ut fra," sier medforfatter Robert Soria [1]. "Hvis vi tenker oss at det sorte hullet krympes til størrelsen på en fotball, vil hver av de to jetene strekke seg fra Jorda og forbi banen til Pluto."

Denne forskningen vil hjelpe astronomene å forstå likhetene mellom små sorte hull dannet av eksploderende stjerner og de supermassive sorte hullene som holder til i sentrum av galakser. Svært kraftige jeter fra supermassive sorte hull er observert flere ganger tidligere, mens man har antatt at jeter fra de mindre mikrokvasarvariantene er mer sjeldne. Denne nye oppdagelsen kan tyde på at mange av disse rett og slett har unnsluppet astronomenes letinger.

Det gassblåsende sorte hullet befinner seg 12 millioner lysår borte, i utkanten av spiralgalaksen NGC 7793 (eso0914b). På bakgrunn av størrelsen og ekspansjonshastigheten til boblen, har astronomene utledet at jetaktiviteten må ha foregått i minst 200 000 år.

Fotnoter

[1] Astronomene har per i dag ingen metoder for å måle størrelsen til selve det sorte hullet. Det minste stjernedannede sorte hullet som hittil er oppdaget, har en radius på om lag 15 km. Et gjennomsnittlig sort hull av denne typen inneholder rundt 10 solmasser og har en radius på omkring 30 km, mens et "stort" stjernedannet sort hull kan ha en radius på oppimot 300 km. Dette er uansett mye mindre enn jetene, som strekker seg over flere hundre lysår, dvs. flere tusen millioner millioner km, på hver side av det sorte hullet!

Mer informasjon

Studien presenteres i en forskningsartikkel i denne ukes utgave av journalen Nature ("A 300 parsec long jet-inflated bubble around a powerful microquasar in the galaxy NGC 7793" av Manfred W. Pakull, Roberto Soria og Christian Motch).

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Manfred W. Pakull
University of Strasbourg
Strasbourg, France
Tlf.: +33 3 68 85 24 30
E-post: manfred.pakull@astro.unistra.fr

Christian Motch
University of Strasbourg
Strasbourg, France
Tlf.: +33 3 68 85 24 28
E-post: christian.motch@astro.unistra.fr

Roberto Soria
MSSL, University College London
London, UK
Tlf.: +44 1483 204100 or +61 420 712 167
E-post: rsoria@physics.usyd.edu.au

Henri Boffin
ESO, La Silla, Paranal and E-ELT Press Officer
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6222
Mob.: +49 174 515 43 24
E-post: hboffin@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1028 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1028no
Navn:NGC 7793
Type:Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Black Hole
Milky Way : Galaxy : Activity : AGN : Quasar
Facility:Chandra X-ray Observatory, Very Large Telescope
Instruments:FORS1, FORS2
Science data:2010Natur.466..209P

Bilder

A stellar black hole
A stellar black hole
kun på engelsk

Se også