eso1025no — Pressemelding

VISTA avbilder Sculptorgalaksen

16. juni 2010

Et spektakulært, nytt bilde av Sculptorgalaksen (NGC 253) er tatt med ESOs VISTA-teleskop ved Paranal-observatoriet i Chile som del av teleskopets første observasjonsprosjekter. Ved å observere i infrarødt lys blir bildene fra VISTA mindre påvirket av støv og avslører myriader av kaldere stjerner, i tillegg til en iøynefallende stav av stjerner som går gjennom galaksesenteret. Observasjonene gir astronomene ny informasjon om galaksens historie og utvikling.

Sculptorgalaksen (NGC 253) ligger i stjernebildet Billedhuggeren (Sculptor på latin) og er en av himmelens mest lyssterke galakser. Den kan faktisk sees med en god prismekikkert, og ble oppdaget av Caroline Herschel fra England i 1783. NGC 253 er en spiralgalakse omtrent 13 millioner lysår unna Jorda, og er det mest lyssterke medlemmet av en liten ansamling galakser kalt Sculptorgruppen, en av de nærmeste galaksegruppene til Den lokale gruppe, som Melkeveien er del av. Den slående visuelle framtoningen skyldes delvis den raske og intense stjernedannelsen – NGC 253 klassifiseres nemlig også som en starburst-galakse. Den inneholder dessuten mye støv, som hindrer innsyn til mange av dens bestanddeler (eso0902). Observert fra Jorda sees galaksen nesten rett fra siden, med spiralarmene lett synlig i de ytre delene og en lyssterk kjerne i midten.

VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), det seneste tilskuddet til ESOs Paranal-observatorium i den chilenske Atacamaørkenen, er verdens største kartleggingsteleskop. Etter å ha blitt overlevert ESO i slutten av 2009 (eso0949), ble teleskopet brukt til to detaljerte studier av små himmelområder før det tok fatt på de mye større kartleggingsprosjektene som foregår nå. Et av disse "småprosjektene" var en nøye undersøkelse av NGC 253 og dens nærområde.

Fordi VISTA observerer på infrarøde bølgelengder, kan det se rett gjennom støvet som er et av Sculptorgalaksens mest markante trekk på bilder tatt i synlig lys. I tillegg kan en se horder av kaldere stjerner som bare så vidt kan skjelnes med tradisjonelle teleskoper. VISTA-bildet avdekker mesteparten av det som tidligere var skjult bak tykke støvskyer i galakseskivens sentralområde, og avslører en tydelig stavlignende struktur bestående av stjerner som går gjennom kjernen. Denne strukturen kan ikke sees på bilder tatt i synlig lys. I tillegg er de majestetiske spiralarmene nå synlig over hele galakseskiven.

De spektakulære observasjonsforholdene som VISTA deler med ESOs Very Large Telescope (VLT), plassert på nabofjelltoppen, er også med på å gjøre de infrarøde bildene eksepsjonelt skarpe for et bakkebasert teleskop.

Astronomene ønsket å bruke dette kraftige instrumentet for å belyse noen av Sculptorgalaksens mysterier. De studerer bl.a. myriadene av kalde røde kjempestjerner i haloen som omslutter galaksen, gjør målinger av sammensetningen til noen av NGC 253s satellitt-dverggalakser, og leter etter hittil uoppdagede objekter, slik som kulehoper og ultrakompakte dverggalakser, som ikke kan gjemme seg for VISTAs følsomme infrarøde øye. Astronomene planlegger å bruke de unike VISTA-dataene til å kartlegge hvordan galaksen ble dannet og har utviklet seg.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Richard Hook
ESO, Survey Telescopes PIO
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1025 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1025no
Navn:NGC 253
Type:Local Universe : Galaxy : Activity : Starburst
Facility:Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Instruments:VIRCAM

Bilder

VISTA’s infrared view of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
VISTA’s infrared view of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
kun på engelsk
Infrared/visible light comparison of views of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
Infrared/visible light comparison of views of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
kun på engelsk

Videoer

Zooming in on the VISTA view of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
Zooming in on the VISTA view of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
kun på engelsk
IR/visible crossfade of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
IR/visible crossfade of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
kun på engelsk