eso1023no — Pressemelding

Nytt nasjonalt teleskop på La Silla

TRAPPIST skal jakte etter eksoplaneter og kometer

8. juni 2010

Et nytt robotteleskop har gjort sine første observasjoner ved ESOs La Silla-observatorium i Chile. TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) skal vies studiet av planetsystemer gjennom to tilnærminger: oppdage og undersøke planeter utenfor vårt eget solsystem (eksoplaneter) og studere kometer i bane rundt Sola. Det 60 cm store teleskopet styres fra et kontrollrom i Liège i Belgia, 12 000 km unna.

"TRAPPIST-prosjektets to temaer, eksoplaneter og kometer, er sentrale deler av et gryende tverrvitenskapelig forskningsfelt kalt astrobiologi, som studerer opprinnelsen og fordelingen av liv i universet," forklarer Michaël Gillon, hovedansvarlig for eksoplanetstudiene.

"Jordlignende (terrestriske) planeter er opplagte mål for letingen etter liv utenfor solsystemet vårt, mens kometer antas å ha spilt en viktig rolle i framveksten og utviklingen av liv på vår hjemplanet," tilføyer kollega Emmanuël Jehin, som leder kometdelen av prosjektet.

TRAPPIST vil finne og karakterisere eksoplaneter ved å gjøre svært nøyaktige lysstyrkemålinger og lete etter ørsmå, midlertidige svekkelser i lyset fra stjernene. Hvis en eksoplanet passerer foran moderstjernen sin, vil stjernens lysstyrke svekkes lite grann fordi planeten blokkerer for en del av stjernelyset. Jo større planeten er, desto mer lys blokkeres og desto mer avtar stjernens lysstyrke [1].

"ESOs La Silla-observatorium i utkanten av Atacamaørkenen er en av de beste astronomiske lokalitetene i verden," sier Gillon. "Og fordi observatoriet allerede har to ypperlige eksoplanetjegere, kunne vi ikke funnet et bedre sted å installere vårt nye robotteleskop."

Astronomene bak TRAPPIST vil samarbeide tett med teamene som bruker HARPS-spektrografen på ESOs 3,6-metersteleskop og CORALIE-instrumentet på det 1,2 meter store sveitsiske Leonhard Euler-teleskopet. Begge disse befinner seg på La Silla. TRAPPIST er et samarbeid mellom Liège-universitetet og Genève-observatoriet i Sveits. Teleskopet er installert i bygningen som opprinnelig huset det gamle sveitsiske T70-teleskopet. Takket være dette samarbeidet har framdriften vært formidabel: Det tok bare to år fra man bestemte seg for å bygge teleskopet, til den første observasjonen ble gjort – det astronomene kaller "first light".

TRAPPIST skal også studere kometer på den sørlige himmelhalvkule. Teleskopet er utstyrt med store, høykvalitets spesialfiltre, slik at astronomene enkelt kan studere molekylene i gassen og støvet som kometene sprøyter ut på reisen rundt Sola.

"Observasjoner av mange titalls kometer per år vil gi oss et unikt datasett for å lære mer om kometenes natur," sier Jehin.

TRAPPIST er et lett robotteleskop med et hovedspeil på 0,6 meter. Det er helautomatisert og kan følge objektenes bevegelser på himmelen med stor nøyaktighet. Observasjonsprogrammet bestemmes på forhånd, og teleskopet kan utføre et hel natts observasjoner helt av seg selv. En meteorologistasjon overvåker været kontinuerlig og lukker domen skulle forholdene bli dårlige.

Fotnoter

[1] En passasje inntreffer når et himmellegeme passerer foran moderstjernen sin og midlertidig blokkerer for en liten del av stjernens lys. Denne typen formørkelse endrer stjernens tilsynelatende lysstyrke, og ut fra dette kan planetens diameter estimeres. Kombinert med målinger av stjernens radielle hastighet, er det også mulig å utlede massen og dermed tettheten til planeten.

Mer informasjon

TRAPPIST-prosjektet (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) ledes av Institutt for astrofysikk, geofysikk og oseanografi (AGO) ved Liège-universitetet i Belgia, i samarbeid med Genève-observatoriet i Sveits. TRAPPIST er finansiert hovedsakelig av det belgiske forskningsfondet FNRS, med bidrag fra den nasjonale sveitiske forskningsstiftelsen SNF.

Forskerteamet består av Emmanuël Jehin, Michaël Gillon, Pierre Magain, Virginie Chantry, Jean Manfroid og Damien Hutsemékers (Liège-universitetet i Belgia) og Didier Queloz og Stéphane Udry (Genève-observatoriet i Sveits).

Teleskopet ble gitt navnet TRAPPIST for å understreke prosjektets belgiske røtter. Trappistøl er kjent verden rundt og størsteparten er brygget i Belgia. Astronomteamet er dessuten svært glad i dette ølet!

Linker

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Emmanuël Jehin
University of Liège
Liège, Belgium
Tlf.: +32 4 366 97 26
E-post: ejehin@ulg.ac.be

Didier Queloz
Geneva Observatory, University of Geneva
Geneva, Switzerland
Tlf.: +41 22 379 2477
E-post: didier.queloz@unige.ch

Henri Boffin
ESO, La Silla Paranal and E-ELT Press Officer
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6222
Mob.: +49 174 515 43 24
E-post: hboffin@eso.org

Michaël Gillon
University of Liège
Liège, Belgium
Tlf.: +32 4 366 97 43
E-post: michael.gillon@ulg.ac.be

Pierre Magain
University of Liège
Liège, Belgium
Tlf.: +32 4 366 97 43
E-post: pierre.magain@ulg.ac.be

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1023 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1023no
Navn:30 Doradus, NGC 2070, Tarantula Nebula
Type:Local Universe : Nebula : Appearance : Emission : H II Region
Facility:TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope–South

Bilder

TRAPPIST–South first light image of the Tarantula Nebula
TRAPPIST–South first light image of the Tarantula Nebula
kun på engelsk
The TRAPPIST–south telescope at La Silla
The TRAPPIST–south telescope at La Silla
kun på engelsk
TRAPPIST first light image of Omega Centauri
TRAPPIST first light image of Omega Centauri
kun på engelsk
TRAPPIST first light image of the spiral galaxy Messier 83
TRAPPIST first light image of the spiral galaxy Messier 83
kun på engelsk
TRAPPIST–South at La Silla
TRAPPIST–South at La Silla
kun på engelsk
Light curve of exoplanet WASP-19b
Light curve of exoplanet WASP-19b
kun på engelsk