eso1017no — Pressemelding

En kosmisk katts hemmeligheter avslørt av VISTA

21. april 2010

Kattepotetåken er en enorm stjernefødestue hvor hundrevis av massive stjerner dannes. Nå har VISTA-teleskopet ved Paranal-observatoriet i Chile tatt et storslått bilde i infrarødt lys av denne lysende stjernetåken. Det infrarøde bildet avdekker flere nyfødte stjerner som tidligere lå skjult bak tette støvskyer.

5500 lysår unna Jorda, i stjernebildet Skorpionen, finner vi Kattepotetåken (astronomene bruker katalognavnet NGC 6334). Hele stjernetåken måler omtrent 50 lysår. I synlig lys blir gassen og støvet lyst opp av varme unge stjerner, noe som skaper de forunderlige rødlige strukturene som objektet har fått sitt kallenavn fra. Et nylig bilde tatt med Wide Field Imager-instrumentet ved La Silla-observatoriet (eso1003) viste hvordan tåken framstår i synlig lys. NGC 6334 er en av de mest aktive fødestuene for massive stjerner i galaksen vår.

VISTA er en forkortelse for "Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy". Teleskopet er verdens største kartleggingsteleskop (eso0949) og er siste tilskuddet til ESOs Paranal-observatorium i den chilenske Atacamaørkenen. Det kan observere i infrarødt lys og se rett gjennom mye av det vakre, men også forstyrrende støvet i tåken. På denne måten kan astronomene avdekke objekter som ikke kan avbildes i synlig lys. Synlig lys spres og absorberes av interstellart støv, mens støvet er mer eller mindre gjennomskinnelig for infrarødt lys.

VISTA har et hovedspeil på 4,1 meter i diameter og er utstyrt med verdens største infrarøde kamera. Det er plassert på en fjelltopp like ved ESOs Very Large Telescope (VLT) og nyter derfor godt av de samme eksepsjonelt gode observasjonsforholdene. Astronomene ønsket å bruke dette kraftige instrumentet for å undersøke Kattepotetåkens stjernefødsler og de store, unge stjernene som i noen tilfeller er oppimot ti ganger mer massiv enn Sola. Tåken ser ganske så forskjellig ut i infrarødt lys sammenlignet med synlig lys. Siden støvet blokkerer mindre av lyset, kan astronomene nå lære mye mer om hvordan disse stjernene dannes og utvikler seg i løpet av deres første millioner leveår. VISTAs store synsfelt gjør at hele denne stjernedannende regionen får plass på et enkelt bilde. Oppløsingen er i tillegg meget høy.

På det nye VISTA-bildet danner tallrike stjerner fra Melkeveien et vakkert bakteppe for de spektakulære mørke støvsøylene, som her sees skikkelig for aller første gang. Støvet er enkelte steder så tett at det til og med blokkerer den nær-infrarøde strålingen som VISTA-kameraet er følsomt overfor. I mange av de støvfylte områdene, slik som de vi finner nær midten av bildet, kan vi se oransje strukturer – bevis på aktive, unge stjerner og deres tilhørende jetstråler som tidligere har vært skjult for forskerne. Lenger ut har VISTAs skarpe blikk avslørt litt eldre stjerner. Disse kan lære oss mer om stjerners utvikling fra de første fusjonsprosessene antennes og gjennom den ustabile ungdomstiden, som i dette tilfellet varer noen millioner år.

I løpet av de neste årene vil VISTA-teleskopet gjennomføre en rekke omfattende himmelkartlegginger på den sørlige himmelhalvkule. Med sitt store speil, følsomme kamera, høyoppløste bilder og enorme synsfelt er VISTA verdens desidert kraftigste infrarøde kartleggingsteleskop. ESOs nye arbeidshest vil gi astronomene haugevis med unike data de ellers ikke ville fått tilgang til. Katten er sluppet ut av sekken.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og VISTA, verdens største kartleggingsteleskop. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Richard Hook
Survey Telescopes PIO
Garching, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1017 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1017no
Navn:Cat's Paw Nebula, NGC 6334
Type:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Facility:Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Instruments:VIRCAM

Bilder

VISTA’s infrared view of the Cat’s Paw Nebula*
VISTA’s infrared view of the Cat’s Paw Nebula*
kun på engelsk
Highlights from VISTA’s infrared view of the Cat’s Paw Nebula
Highlights from VISTA’s infrared view of the Cat’s Paw Nebula
kun på engelsk
An infrared/visible comparison view of the Cat’s Paw Nebula
An infrared/visible comparison view of the Cat’s Paw Nebula
kun på engelsk

Videoer

Zooming into VISTA’s infrared view of the Cat’s Paw Nebula
Zooming into VISTA’s infrared view of the Cat’s Paw Nebula
kun på engelsk
Panning across the VISTA infrared view of the Cat’s Paw Nebula
Panning across the VISTA infrared view of the Cat’s Paw Nebula
kun på engelsk
Infrared/visible crossfade of the Cat’s Paw Nebula
Infrared/visible crossfade of the Cat’s Paw Nebula
kun på engelsk
VISTA’s infrared view of the Cat’s Paw Nebula (8k fulldome)
VISTA’s infrared view of the Cat’s Paw Nebula (8k fulldome)
kun på engelsk