eso0937no — Pressemelding

GalileoMobile starter sin sør-amerikanske reise

Astronomiformidlere på tur gjennom Andesfjellene

5. oktober 2009

I dag går startskuddet for GalileoMobile-prosjektet, en to måneder lang ekspedisjon som skal bringe astronomiens forunderlige og spennende verden til barn og unge i Chile, Bolivia og Peru. En gruppe astronomer og lærere skal reise gjennom Andesfjellene i GalileoMobile-bilen og tilby blant annet astronomikurs for studenter og stjernetitting for lokalbefolkningen. Prosjektet støttes av ESO og en rekke andre partnere. Profesjonelle filmprodusenter er med for å lage en flerspråklig dokumentar om denne spennende reisen, der stikkord er vitenskap, kultur og oppdagelse.

GalileoMobile er et spesialprosjekt tilknyttet Det internasjonale astronomiåret 2009. Astronomiåret markerer at det er 400 år siden den italienske astronomen Galileo Galilei som første menneske studerte universet ved hjelp av et teleskop. Prosjektet skal gjennom astronomi fremme grunnleggende naturfagsundervisning ved å besøke skoler og lokalsamfunn som har begrenset tilgang til formidlingsprogrammer. GalileoMobile vil tilby disse underprivilegerte gruppene en rekke aktiviteter og dessuten utdanningsmateriell fra sine internasjonale samarbeidspartnere. Bilen er godt utstyrt for å kunne gi både elever og lokalbefolkningen generelt en unik opplevelse av himmelen – deriblant stjernetitting om kvelden og solobservasjoner om dagen. Teamet vil blant annet bruke Astronomiårets hendige teleskopbyggesett, Galileoskopet, som etter besøket vil bli donert til skolene. Ved å stimulere til nysgjerrighet, kritisk tenkning og en følelse av undring for vårt spennende univers, håper GalileoMobile-prosjektet å vekke interessen for astronomi og vitenskap. Det er også en fin mulighet til lære mer om verdensbildene i de forskjellige kulturene.

Bak initiativet finner vi en entusiastisk gruppe med latin-amerikanske og europeiske doktorgradsstudenter fra European Southern Observatory (ESO), Max Planck-selskapet, Universitetsobservatoriet i München og Universitetsobservatoriet i  Stockholm. Dette omreisende utdanningsprogrammet forventes å nå omkring 20 000 mennesker i løpet av oktober og november 2009. Reisen vil utgjøre totalt 5000 kilometer og hovedsakelig gå over Altiplano, en høyslette som omfatter Peru, Bolivia og Chile og som er blant de fattigste områdene i disse landene.

GalileoMobile-prosjektet valgte Sør-Amerika og Andesfjellene av flere grunner. Astronomiåret 2009 har allerede en nær tilknytning til regionen gjennom sine nasjonale kontakter og også tre av Astronomiåres såkalte hjørnesteinsprosjekter "Developing Astronomy Globally", "Universe Awareness" og "Galileo Teacher Training Programme". Disse er alle offisielle samarbeidspartnere for prosjektet. Befolkningen i Peru, Bolivia og Chile snakker for det meste samme språk, spansk [1], og har rike astronomiske kulturtradisjoner som stammer fra Inka- og Tiwanaku-sivilisasjonene som levde på Altiplano før europeernes ankomst. Regionens høye beliggenhet og meget gode forhold for astronomiske observasjoner var også med å gjøre regionen til en utmerket kandidat for GalileoMobiles jomfruferd.

Reisen starter i dag, 5. oktober 2009, i Antofagasta i Chile, der det holdes et gratis innvielsesarrangement, inkludert observasjoner av stjernehimmelen, kl 19:00 på Berta González-plassen ved universitetet "Universidad Católica del Norte". Arrangementet organiseres av ESO, Explora-programmet for Antofagasta-regionen og det astronomiske instituttet ved universitetet. Fra Antofagasta går turen nordover til La Paz i Bolivia og videre inn i Peru. Tilbaketuren til Antofagasta går via den panamerikanske kystveien og passerer nær ESOs verdensledende Paranal-observatorium, der Very Large Telescope befinner seg. ESOs utdannings- og formidlingskoordinator i Chile, Laura Ventura, vil hjelpe GalileoMobile-teamet i møtene med lokalsamfunnene i Chiles nordlige ørkener.

"GalileoMobile er et fantastisk initiativ og en unik mulighet til å styrke utdanningsaktivitetene i det nordlige Chile så vel som i nabolandene. Det vil øke bevisstheten om astronomi og vitenskap," sier Ventura. "Vi ser fram til å kunne hjelpe teamet og håper GalileoMobile vil bli en stor suksess."

For å dokumentere denne usedvanlige ekspedisjonen skal team-medlemmene skrive i GalileoMobiles egen blogg, i Cosmic Diary (et av Astronomiårets hjørnesteinsprosjekter), på Twitter og på Facebook. Teamet vil også bidra på TV, i aviser og på hjemmesider i landene de besøker. De følges dessuten av et filmteam som skal lage en flerspråklig dokumentar om ekspedisjonen.

Prosjektkoordinator Philippe Kobel avslutter: "Ved å videreformidle vår entusiasme for astronomi og vise det rike mangfoldet i den sør-amerikanske kulturen, håper vi at GalileoMobile kan skape en følelse av 'samhold under en og samme himmel' mellom mennesker med forskjellig bakgrunn og kultur."

GalileoMobile er finansiert av European Southern Observatory (ESO) – som før øvrig holder til i Chile og som er hovedsete for Det internasjonale astronomiårets sekretariat –  i tillegg til Max Planck-samfunnet (MPG/MPE/MPA/MPS), NORDITA, Regione Molise og Optical Society of America.

Fotnoter

[1] For å lette tilgang til avsidesliggende steder og fremme kommunikasjon på ikke-spanske morsmål, som f.eks. Quechua og Aymara, vil lokale studenter og lærere bistå GalileoMobile-teamet fra tid til annen.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 14 land: Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESO har en ambisiøs dagsorden med fokus på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg, der hovedmålet er å gjøre viktige vitenskapelige oppdagelser. ESO har også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO bygget Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et såkalt ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på 42 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

• Hjemmesiden til GalileoMobile: www.galileo-mobile.org
• GalileoMobile-bloggen: galileomobile.wordpress.com/
• GalileoMobile-teamet: www.galileo-mobile.org/node/6
• Samarbeidspartnere: www.galileo-mobile.org/node/26
• GalileoMobile på Twitter: twitter.com/galileomobile
• GalileoMobile på Facebook: www.facebook.com/search/?q=galileomobile
• GalileoMobiles fotogalleri: www.flickr.com/photos/galileomobile
• Astronomiåret 2009s internasjonale hjemmeside: www.astronomy2009.org

Kontakter

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
Mob.: +47 99 59 88 00
E-post: ajaunsen@astro.uio.no

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: j.e.ovaldsen@astro.uio.no

Laura Ventura
ESO
Santiago, Chile
Tlf.: +56 2 463 3265
Mob.: +56 9 9829 4202
E-post: lventura@eso.org

Philippe Kobel
Galileomobile Project Coordinator
Tlf.: +41 76 417 23 91
E-post: kobel@mps.mpg.de

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso0937 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso0937no
Legacy ID:PR 37/09
Navn:Education, GalileoMobile, Map
Type:Unspecified
Facility:Other

Bilder

Roadmap for GalileoMobile expedition
Roadmap for GalileoMobile expedition
kun på engelsk
The GalileoMobile expedition team
The GalileoMobile expedition team
kun på engelsk

Videoer

About the GalileoMobile expedition
About the GalileoMobile expedition
kun på engelsk