Sammenligning: ALMA-observasjonene (t.v.) og en kunstnerisk framstilling (t.h.) av skiven og gasstrømmene rundt HD 14252

Til venstre: Observasjoner med ALMA-teleskopet (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) har avdekket en skive av gass og kosmisk støv rundt den unge stjernen HD 14252. Enorme gasstrømmer danner broer over åpningen i skiven. Dette er første gang man har gjort direkte observasjoner av slike strømmer, som man antar skyldes voksende kjempeplaneter som suger til seg gass. De nye observasjonene gir astronomene innblikk i en viktig fase i dannelsen av kjempeplaneter.

Støvet i den ytre skiven er vist i rødt på bildet. Tett gass i den ytre skiven og i strømmene som strekker seg over åpningen, vises med grønn farge. Diffus gass i skiveåpningen er farget blå. Gassfilamenter (trådlignende strukturer) kan sees til venstre (klokken 10) og høyre (klokken 3), og markerer stedene hvor gassen strømmer fra den ytre skiven mot midten. Denne tette gassen som er observert, er HCO+, mens den diffuse gassen er CO. Den ytre skiven er om lag to lysdager bred. Hvis dette var vårt eget solsystem, ville Voyager 1 – sonden som er lengst vekk fra Jorda – befinne seg omtrent ved den indre kanten av den ytre skiven.

Til høyre: En kunstnerisk framstilling av skiven og gasstrømmene.

Kilde:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO), S. Casassus et al.

Om bildet

ID:eso1301c
Språk:nb
Type:Kollasj
Publiseringsdato:2. januar 2013 19:00
Relaterte pressemeldinger:eso1301
Størrelse:5431 x 2700 px

Om objektet

Type:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary

Bildeformater

Stor JPEG
3,1 MB
Medium JPEG
91,8 KB

Farger og filtre

BåndBølgelengdeTeleskop
Millimeter
ALMA Band 7 CO 3-2
866 μmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Millimeter
ALMA Band 7 HCO+ 4-3
840 μmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Millimeter
ALMA Band 7 continuum
870 μmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array