Begivenheter, utstillinger og kampanjer

I tillegg til å formidle nyheter til publikum og presse via pressemeldinger, bilder og videoer, organiserer ESO fra tid til annen tilstelninger av ulik art. Eksempler er Åpent hus-dager, møter for å utveksle informasjon og styrke samarbeidet mellom ESO og industripartnerne, og pressekonferanser for å legge fram viktige tekniske eller vitenskapelige framskritt. Informasjon om kommende og tidligere arrangementer finnes på sidene Press Events og Special Events (begge på engelsk).

ESO koordinerer ofte formidlingsaktiviteter knyttet til større astronomiske fenomener, som for eksempel solformørkelsen i 1999 og Venus-passasjen i 2004. Flere eksempler finnes her.

Ta kontakt med ESOs utdannings- og formidlingsavdeling for informasjon om kommende astronomiske begivenheter og ESOs eventuelle aktiviteter i tilknytning til disse.

Nyheter og tilstelninger som angår ESOs utdanningsprosjekter formidles av ESOs Utdanningsavdeling, som tilbyr støtte til astronomi- og astrofysikkrelatert utdanning, spesielt på videregåendenivå. Støtten inkluderer undervisningsmateriell, kurs for lærere og konkrete undervisningsprosjekter.