Gammakitörések

Az univerzum legnagyobb energiájú folyamatainak egyike

A gammakitörések (GRB-k) nagy energiájú gammasugárzást bocsátanak ki. Ezek az események néhány másodperctől több percig tarthatnak – ez azonban a kozmológiai időskálákhoz képes csak egy szempillantás. A kitörések forrásai nagy távolságban vannak a Földtől, egészen az univerzum megfigyelhető széléig előfordulnak.

A VLT-vel figyelték meg a legtávolabbi ismert gammakitörés utófényét. Több mint 13 milliárd évbe telt, hogy a rendkívül távoli, 8,2-es vöröseltolódású objektum fénye eljusson hozzánk. Vagyis az esemény arról az időszakról tudósít, amikor az univerzum mindössze 600 millió éves volt, ami kevesebb mint 5%-a a mai korának. Néhány másodperc alatt 300-szor annyi energiát kellett kibocsátania, mint amennyit a Nap teljes élettartama alatt kibocsát (ami 10 milliárd év). Ezért a GRB-k az Ősrobbanás óta az univerzum legnagyobb energiájú robbanásai (lásd az eso0917. sz. ESO Sajtóközleményt).

A kutatók régóta próbálják megfejteni ezen robbanások természetét. A megfigyelések azt mutatják, hogy a GRB-knek két fajtája van: a rövid kitörések (amik legfeljebb néhány másodpercig tartanak), és a hosszú kitörések. A feltételezések szerint a két típusba eső robbanásokat eltérő események okozzák.

2003-ban csillagászok egy csoportja kulcsszerepet játszott azokban az ESO távcsöveivel végrehajtott megfigyelésekben, melyek kapcsolatot találtak a hosszú GRB-k és a legnagyobb tömegű csillagok életük végén bekövetkező robbanásai (un. hipernóvák) között. Miután megfigyelték egy ilyen robbanás utóéletét egy teljes hónapon át, arra a következtetésre jutottak, hogy az esemény által kibocsátott sugárzás nagyban hasonlít egy szupernóváéra, amit egy nagy tömegű csillag robbanása okoz (eso0318. sz. ESO Sajtóközlemény).

2005-ben az ESO távcsövei detektálták elsőként egy rövid GRB látható sugárzását. Az utófénylés három heti megfigyelése megmutatta, hogy a rövid gammakitöréseket nem okozhatja hipernóva. Az elméletek szerint neutroncsillagok vagy feketelyukak viharos ütközése lehet kiváltó ok (további információ az eso0541 sz. ESO Sajtóközleményben).

ESO Observations

Egy gamma-kitörés művészi elképzelése