eso2107hu — Szervezeti közlemények

A La Silla Obszervatóriumban új távcső védi a Földet a veszélyes aszteroidáktól

2021. április 27.

A földközeli objektumok keresését és azonosítását célzó világméretű erőfeszítések részeként az ESO chilei La Silla Obszervatóriumában megkezdte működését az Európai Űrügynökség TBT2 (Test-Bed Telescope 2) jelzésű, technológiai demonstrációs célú távcsöve. Az északi féltekén üzemelő párjával együtt a jövő távcsőhálózataiban alkalmazandó hardver- és szoftverelemek tesztlaborjaként a TBT2 a Földre veszélyes aszteroidák után kutatva fürkészi majd az eget.

„A Naprendszer potenciálisan veszélyes objektumai által jelentett kockázat számszerűsítéséhez először is lajstromba kell vennünk ezeket az égitesteket. A TBT projekt jelentős lépés ezen cél elérésének irányába” – mondja Ivo Saviane, az ESO chilei La Silla Obszervatóriumának helyi üzemeltetési igazgatója.

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) és az Európai Űrügynökség (ESA) együttműködésében megvalósult projekt valójában „azoknak a képességeknek a felmérése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ugyanazzal a távcsőrendszerrel tudjuk detektálni és követni a földközeli objektumokat” – teszi hozzá az ESA optikai technológiai részlegének vezetője, Clemens Heese, aki egyben a projekt irányítója is.

A La Silla-n üzembe helyezett 56 cm-es távcső, valamint teljesen megegyező párja, az ESA spanyolországi követőállomásán, Cebrerosban működő TBT1 előfutárai a tervezett ’Légyszem’ (’Flyeye’) nevű távcsőhálózatnak. Ezt a független projektet az ESA a gyorsan mozgó égi objektumok keresésére és követésére indította. A jövőbeni hálózat teljesen autonóm módon fog működni, a szoftverek valós időben ütemezik az észleléseket, a nap végén pedig összefoglaló jelentést készítenek a detektált objektumok pozíciójáról és egyéb tulajdonságairól. A TBT projekt célja annak igazolása, hogy a szoftver és a hardver a várakozásoknak megfelelően működik.

„A TBT2-vel La Silla-n megkezdett észlelésekkel a megfigyelőrendszer teljes egészében teljesíti a projektben megfogalmazott célkitűzést, a két távcsöves konfigurációban történő működést” – értékeli a projektet Heese.

Bár a komoly károkat okozó földi kisbolygó-becsapódások igen ritkák, a valószínűségük nem nulla. A Földet évmilliárdok óta bombázzák periodikusan kisebb-nagyobb aszteroidák. A 2013-as cseljabinszki meteorit-esemény, amely főleg a repülő törmelékdarabok és törött ablaküvegek miatt kb. 1600 sérülést okozott, a nagyközönség figyelmét még inkább a földközeli objektumok jelentette fenyegetés felé fordította. A nagyobb objektumok nagyobb károkat is okoznak, szerencsére azonban könnyebben észre is vehetők, az ismert nagy aszteroidák pályáit pedig már alaposan tanulmányoztuk. A becslések szerint azonban nagy számú kisebb, még fel sem fedezett olyan objektum kering a Naprendszerben, amelyek nagy népsűrűségű területeken becsapódva nagyon komoly károkat okozhatnak.

Itt jön képbe a TBT és a Légyszem-távcsövek tervezett hálózata. Ha teljesen kiépül, akkor a hálózat kialakítása lehetővé teszi az éjszakai égbolt gyorsan mozgó objektumainak folyamatos monitorozását, jelentősen növelve Európa képességeit a potenciálisan veszélyes földközeli objektumok detektálása terén.

A TBT része azoknak a szervezetközi erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy részletesebb képet adjanak ezekről az objektumokról, és a veszélyről, amelyet potenciálisan jelenthetnek. A projekt épít az ESO korábbi, bolygónkat a veszélyes földközeli objektumoktól megvédeni szándékozó együttműködésekben szerzett tapasztalataira. Mind az ESO, mind az ESA aktív résztvevője az ENSZ égisze alatt működő nemzetközi riasztási hálózatnak (International Asteroid Warning Network), az objektumok sok észlelése az ESO távcsöveihez fűződik. Például az ESO La Silla-n található Új Technológiájú Távcsöve (NTT) az európai NEOShield–2 projekt keretében végzett megfigyeléseket kicsiny földközeli aszteroidákról.

Az ESO és az ESA szervezetközi együttműködése különösen fontos a földközeli objektumok tanulmányozásában. Ugyan a TBT az első távcsőprojekt, amely a két szervezet által kötött együttműködési egyezmény hatálya alatt valósult meg, az ESO már 2014 óta segíti az ESA-t a potenciálisan veszélyes objektumok követésében: nagyon halvány objektumokat észlelnek a Paranal Obszervatóriumban működő VLT távcsőegyüttessel.

A TBT2 észleléseinek elindítása a La Silla Obszervatóriumban szigorú egészségügyi és biztonsági rendszabályok mellett történt. A COVID-19 világjárvány miatt a múlt évben az ESO átmenetileg leállította az obszervatóriumai működését, időközben azonban a tudományos célú észleléseket újra elindította, ügyelve arra, hogy a helyszíni korlátozások mindenki biztonságát és védelmét szolgálják.

További információ

Az ESO a legfontosabb kormányközi csillagászati szervezet Európában, és messze a legeredményesebb földfelszíni csillagászati obszervatórium az egész világon. Tizenhat tagország támogatja: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország. Ezt a sort egészíti ki az ESO obszervatóriumainak befogadóországaként Chile, valamint stratégiai partnerként Ausztrália. Az ESO ambiciózus programjának fő célkitűzése hatékony földi megfigyelő műszerek tervezése, kivitelezése és működtetése annak érdekében, hogy a csillagászok élvonalbeli fontos tudományos felfedezéseket tehessenek. Az ESO vezető szerepet játszik csillagászati együttműködések elősegítésében és szervezésében. Az ESO három világszínvonalú megfigyelő helyet tart fenn Chilében. Ezek: La Silla, Paranal és Chajnantor. Paranalon üzemel a Nagyon Nagy Távcső (VLT), a világ legkorszerűbb, látható hullámhossztartományban üzemelő csillagászati obszervatóriuma, és két égboltfelmérő távcső, az infravörös hullámhossztartományban működő VISTA és az optikai tartományban érzékeny VLT Égboltfelmérő Távcső. Szintén a Paranalon fogja elhelyezni és üzemeltetni az ESO a Déli Cserenkov Távcsőrendszert (CTAS), a világ legnagyobb és legérzékenyebb gammasugárzás-obszervatóriumát. Az ESO vezető résztvevő az ALMA-együttműködésben, ami jelenleg a legnagyobb létező csillagászati projekt. Mindezeken túl épül már a Paranalhoz közeli Cerro Armazones tetején az ESO 39 méteres Rendkívül Nagy Távcsöve (ELT) is. Ez lesz a világ „égre néző legnagyobb szeme”.

Az Európai Űrügynökség (ESA) Európa tudományos-műszaki kapuja az űrbe. Az ESA 1975-ben létrejött kormányközi szervezet, amelynek küldetése az európai űrstratégia alakítása, a szükséges képességek fejlesztése, és annak biztosítása, hogy az űrkutatásba fektetett összegek Európa és a világ összes polgárának jólétét szolgálják. Az ESA-nak 22 tagállama van, ezek a következők: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország. Szlovénia társult tag. Az ESA az Európai Unió hét tagországával kötött formális együttműködési megállapodást. Kanada szintén együttműködési megállapodás alapján vesz részt az ESA bizonyos programjaiban. Az ESA bármely európai országnál hatékonyabban képes programokat megvalósítani, tevékenységeket irányítani. Különösen jó az együttműködése az EU-val a Galileo és a Copernicus programok, az Eumetsat ügynökséggel pedig a meteorológiai küldetések terén. Az ESA hordozórakéták, űreszközök és földi kiszolgáló létesítmények fejlesztésével járul hozzá ahhoz, hogy Európa a jövőben is a globális űrtevékenység vezető szereplője legyen. A Földet figyelő, valamint navigációs, telekommunikációs és csillagászati célú műholdakat fejleszt, illetve bocsát fel, űreszközöket küld a Naprendszer legtávolabbi részeibe, de aktív részese a világűr ember általi meghódításának is. Az ESA hatékony alkalmazási programjai keretében pedig a Föld megfigyelése, a navigáció és a távközlés területén is fejleszt szolgáltatásokat.

Linkek

·      Az ESO és az ESA egyezményének bejelentése

·      TBT

Kapcsolat

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Mobil: +49 151 241 664 00
E-mail: press@eso.org

ESA Newsroom & Media Relations Office
E-mail: media@esa.int

Connect with ESO on social media

Ez az ESO eso2107 sz. sajtóközleményének fordítása

A sajtóközleményről

Közlemény száma:eso2107hu
Név:Test-Bed Telescope
Típus:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Test-Bed Telescope

Képek

A TBT2 az ESO La Silla Obszervatóriumában
A TBT2 az ESO La Silla Obszervatóriumában
A TBT2 tartószerkezetének beemelése a kupolába
A TBT2 tartószerkezetének beemelése a kupolába
A TBT2 tartószerkezetének helyére irányítása
A TBT2 tartószerkezetének helyére irányítása
A TBT2 a kupolájában az összeszerelés során
A TBT2 a kupolájában az összeszerelés során
A TBT2 nyitott kupolája La Silla-n
A TBT2 nyitott kupolája La Silla-n
A TBT2 más La Silla-i távcsövekkel a háttérben
A TBT2 más La Silla-i távcsövekkel a háttérben
A TBT2 napnyugtakor
A TBT2 napnyugtakor
A TBT2 kupolája éjszaka
A TBT2 kupolája éjszaka
A TBT2 elhelyezkedése La Silla-n
A TBT2 elhelyezkedése La Silla-n
A Centaurus A galaxis  a TBT2 első képén
A Centaurus A galaxis a TBT2 első képén

Videók

A kisbolygóvadász teszttávcső meglátja az „első fényt”
A kisbolygóvadász teszttávcső meglátja az „első fényt”
ESOcast 168: NEO-k: Földközeli objektumok
ESOcast 168: NEO-k: Földközeli objektumok
Artist's animation of incoming asteroid
Artist's animation of incoming asteroid
Csak angol nyelven