Üzleti kapcsolatok az ESO-val

Kapcsolat az ipari szférával

Az ESO szoros kapcsolatban van az ipari szereplőkkel, abból a célból, hogy bizonyos projekteket végigvigyen, berendezéseket és távcsöveket építsen, így például az ELT-t, a világ legnagyobb teleszkópját, ami a következő néhány év folyamán válik majd a tervekből valósággá.

Az ESO és az ipar együttműködése azt célozza, hogy a lehető legjobb eredmények szülessenek, elfogadható áron. Azért, hogy a legmegfelelőbb beszállítókat alkalmazzák az ESO projektekben, beszerzési szabályokat és előírásokat határoztak meg, és a közbeszerzés, diszkriminációmentesség, átláthatóság, felelősségre vonhatóság, méltányosság, gazdaságosság és hatékonyság elveit követik.

Az ESO pénzügyi szabályozása előírja, hogy a tenderkiírásoknál a versenyre kell törekedni, ahol lehet, és a tendereken ESO-tagországok indulhatnak. Csak különleges esetekben írják ki a tendereket, árajánlatkéréseket, előzetes ajánlatkéréseket nem ESO-tagországbeli vállalatok számára.

A kiírásokon a lehetséges indulókat általában az ESO beszállítói adatbázisában szereplő vállalatok közül választják, de alapul veszik a munkatársak felhalmozott tudását és az ESO ipari kapcsolatok összekötőjének információit is. A egyes vállalatok azonban maguk is jelezhetik érdeklődésüket az ESO-nak.

Az eljárás végén azzal a legalacsonyabb árat adó pályázóval kötnek szerződést, amelyik technikailag és a menedzselés szempontjait figyelembe véve is megfelelt a kiírás feltételeinek.

További információt találhat az ESO és az ipari szféra kapcsolatáról ebben a szóróanyagban.

Kapcsolat a tudományos intézetekkel

Néha, amikor egy projekt kifejezetten tudományos profilja megkívánja, az ESO más tagállambeli tudományos intézetekkel folytat együttműködést (egészen kivételes esetben tagállamokon kívüli intézet is szóba jöhet). Tudományos intézetek alatt kutatóintézeteket, egyetemeket, obszervatóriumokat stb., alapjában véve non-profit (köz)intézményeket értünk. Ezen fajta együttműködéseknek az a különlegessége, hogy az együttműködő intézet (vagy intézetek konzorciuma) nem kap fizetséget az ESO-tól az elvégzett munkájukért.

Ellenben ezeknek az intézeteknek az ESO garantált távcsőidőt juttat bizonyos ESO-műszereken, és a kapott távcsőidő arányban áll a befektetett erőforrásokkal. E projektek keretében nagyon gyakran hardvervásárlásra sor kerül, amit vagy az ESO fizet, vagy az ESO együtt fedez a részt vevő intézetekkel.

Az együttműködő intézményeket tipikusan felhívások keretében választják ki (amit gyakran megelőz olyan felhívás, ahol a megvalósítandó ötletekre várnak javaslatokat). Ezeket a felhívásokat olyan intézeteknek küldik ki, amelyek várhatóan érdeklődnek, és meg is tudják valósítani a szükséges feladatokat.

Az intézeteket általában az ESO alkalmazottai választják ki saját tapasztalataik alapján, figyelembe véve az ESO Tanácsa tudományos delegáltjainak véleményét.

Azonban az egész folyamat kezdetén a felhívások megjelennek az ESO honlapján (ezek rövid leírásokat tartalmaznak a munka jellegéről), azért, hogy bármely érdeklődő intézet felvehesse a kapcsolatot az ESO-val, és kérhesse felvételét a későbbi tenderen meghívandók közé.

További információért írjon a cp@eso.org e-mail-címre, Chile esetében pedig a cp-chile@eso.org címre.