ann21002-hu — Bejelentések

Hogyan hat az ESO a társadalomra: Új kiadvány az ESO tagállamaira gyakorolt hatásairól

2021. január 22.

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) az európai kutatás, innováció és együttműködés letéteményese messzemenő és felbecsülhetetlen hatással van a társadalomra. Az “ESO’s Benefits to Society” (Az ESO haszna a társadalom számára) című új kiadvány felfedi az ESO tagállamaira gyakorolt pozitív hatásait, amelyek öt területet fednek le: a tudományt és technikát, a gazdaságot és az innovációt, a tehetséggondozást, az oktatást és az ismeretterjesztést, valamint a nemzetközi együttműködést és a politikát.

A tudomány és technika terén az ESO és távcsövei számos úttörő felfedezésben játszottak szerepet. 2020-ban például a fizikai Nobel-díjat az ESO teleszkópjaival végzett, a Tejútrendszer fekete lyukával kapcsolatos kutatás érdemelte ki. Az ESO azáltal teszi lehetővé az ilyen felfedezéseket, hogy világelső obszervatóriumokat épít és működtet, amelyek kitágítják a technika határait.

Az ESO újításai messze túlmutatnak a szervezeten; így például a MUSE-ben, az ESO Nagyon Nagy Távcsövének (VLT) eszközében használt technológiát a gyógyszerfejlesztésben és a rák diagnosztizálásában fogják használni. Az ESO emellett gazdasági előnyökkel is szolgál a társadalom számára. 2019-ben az ESO költségvetésének 60%-át fektette távcsövek és eszközök tervezésébe és építésébe. Ennek több mint 90%-át a tagállamok ipari és kutatóintézetei által vezetett csúcstechnológiás innovációk kapták.

A tehetséggondozás terén az ESO fontos szerepet játszott a magasan képzett csillagászok, mérnökök és műszaki szakemberek gazdagításában és fejlesztésében. Az ESO csupán az elmúlt 10 évben több mint 40 ország több mint 260 diákját képezte ki a tudomány és technika területén. Ez a szakértelem alkalmazható az ipar és a közélet más területein is, mivel az ESO öregdiákjai az oktatásban, az üzletfejlesztésben, a program- és projektmenedzsmentben, valamint a médiában és a kommunikáció területén helyezkednek el.

Az ESO kommunikációs, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységei a Világegyetem iránti kíváncsiságot aknázzák ki azért, hogy növeljék a társadalom tudományos műveltségét, és több gyermeket tereljenek a természettudomány, a technológia, a technika és a matematika felé. Az elmúlt több mint 10 évben az ESO átlagosan 46 online sajtócikkben szerepelt naponta, emellett 2018 óta az ESO Szupernóva Planetárium és Látogatóközpont 132 ezer látogatót fogadott, és 13 ezer látogató vett részt vezetett túrán.

Együttműködésen alapuló nemzetközi szervezetként az ESO képes összekötni az országokat, hogy tudományos és politikai lehetőségeiket az egyes tagállamok erejét messze felülmúló fejlődés szolgálatába állítsák. Így az ESO példakép a kutatásban és fejlesztésben, valamint az Európai Kutatási Térség sarokköve a csillagászatban.

Az ESO társadalmi hozzájárulását tökéletesen példázza az ambiciózus és forradalmi Rendkívül Nagy Távcső (ELT) felépítése, az ESO legjelentősebb jövőbeni teleszkópjáé, amely ebben az évtizedben kapja az „első fényt”. Az ESO ELT távcsöve drámai módon fogja megváltoztatni az Univerzumról alkotott tudásunkat, és általa átgondolhatjuk helyünket a kozmoszban.

„Az ESO három kulcsfontosságú változást hozott az európai és a globális közösségbe: először is egy világszínvonalú megfigyelőrendszert, amely számos eredményt biztosított a nemzeti csillagászati közösségek számára a működése, a műszerezési lehetőségei, valamint a nemzeti projektek befogadása által. Másodszor, komoly tapasztalatokkal szolgált a csillagászati megaprojektek kezelésében, harmadszor pedig egy stabil keretrendszert adott, amely lehetővé tette az államok számára a világelső projektek megvalósításához szükséges források igazságos felhasználását. Egy olyan projekt, mint az ELT, csak az ESO segítségével valósulhat meg Európában.” – mondja a Nobel-díjas Didier Queloz.

Az “ESO’s Benefits to Society” kiadvány teljes szövege már elérhető online.

Linkek

About the Announcement

Id:ann21002

Képek

Területek, amelyekre az ESO hatással van
Területek, amelyekre az ESO hatással van
Az ESO társadalmi hasznának hashtagje
Az ESO társadalmi hasznának hashtagje