Bejelentések

Kibővítik az ESO Rendkívül Nagy Távcsövének költségvetését

2020. december 4.

Tíz százalékkal bővítik a Rendkívül Nagy Távcsőnek (Extremely Large Telescope ELT), az ESO épülőben lévő zászlóshajójának a költségvetését. Ennek a műszernek a feladata a világegyetemre vonatkozó néhány legfontosabb kérdésünk megválaszolása lesz. Az ESO legfőbb irányító testülete, a Tanács elfogadta a költségvetés növelését, aminek a teljes összege így eléri az 1,3 milliárd eurót. Az ESO észak-chilei Paranal Obszervatóriumának közelében lévő Cerro Armazones-hegyen épülő 39 méteres főtükörátmérőjű teleszkóp az évtized második felében kezdi majd meg működését.

A Tanács döntése azt jelenti, hogy az ESO rendelkezésére áll minden pénzeszköz ahhoz, hogy egy olyan ambiciózus és rendkívüli teljesítményű tudományos műszer épülhessen az ESO Paranal Obszervatóriumába integrálva, ami megfelel majd a csillagász közösség hosszú távú elvárásainak” – fejti ki Xavier Barcons, az ESO főigazgatója. Az ELT teljes költségvetésének 80 százalékát fordítják az ESO tagállamaiban és Chilében működő ipari partnerekkel kötött szerződéses feladatokra.

A költségvetés bővítése javítani fogja az építés alatt álló távcső tudományos lehetőségeit, összhangban az ESO Tanács által 2012-ben elfogadott eredeti ELT-program céljaival. Az ELT építésének megkezdését a program elfogadása után két évvel hagyta jóvá a Tanács, azzal a kikötéssel, hogy a megvalósítás két lépcsőben fog megtörténni. Akkor csak az első fázis költségvetését biztosították, azonban annak eredménye is egy teljesen működőképes, ám csökkentett teljesítményű eszköz lesz.

A most felülvizsgált költségvetés lehetővé teszi olyan részegységek beszerzésének megkezdését, amelyekre eredetileg csak a program második fázisában lett volna lehetőség. Ilyen például a távcső második prefokális platformja, további két lézeres vezetőcsillag-rendszer, több, a csillagászati észlelések szempontjából fontos légkörmegfigyelő berendezés, valamint egy kisebb technikai épület az Armazones-hegyen, ami segíti majd a távcső működtetési és karbantartási műveleteinek  optimalizálását. A megnövelt költségvetés lehetőséget biztosít néhány már ismert technikai kockázat időbeni kezelésére, valamint fedezi az ELT működtetésének az ESO Paranal Obszervatóriumába történő integrációját is.

A költségvetés bővítését az ELT teljes költségvetésének 2019-ben megkezdett felülvizsgálata előzte meg. Ez a felülvizsgálat kitűnően demonstrálja, hogy az ESO folyamatosan figyelemmel kíséri a projektet, és szilárdan eltökélt aziránt, hogy egy valóban úttörő távcsövet alkosson meg, ami korunk legnagyobb csillagászati kérdéseire segíthet választ találni, valamint ma még el sem képzelhető új felfedezéseket tehet. Ennek az izgalmas és ambiciózus, ízig-vérig nemzetközi ESO programnak a megvalósítását az obszervatórium munkatársai és vezető testületei, a nemzetközi csillagász közösség, az ipari partnerek, valamint Chile és a tagállamok tudományos intézetei együtt teszik lehetővé.

About the Announcement

Id:ann20034

Képek

Úttörő új távcső
Úttörő új távcső