ann19021-hu — Bejelentések

Jozua de Boer kapja a 2019-es Olivier Chesneau-díjat

2019. április 29.

A 2019-es Olivier Chesneau-díjat Jozua de Boernak ítélték oda „High-contrast Imaging of Protoplanetary Disks” (Nagy kontrasztú képalkotás a protoplanetáris korongokról) című PhD értekezéséért. Jozua de Boer jelenleg Hollandiában, a Leideni Obszervatóriumban végez posztdoktori kutatásokat. Itt szerezte meg a PhD-fokozatot is 2018-ban.

 

A díjat az ESO és a Côte d’Azur Obszervatórium alapította az úttörő csillagász, Olivier Chesneau [1] életének és munkájának emlékére. Az elismerést kétévente adják át a nagy szögfelbontású csillagászat területén született legjobb PhD-dolgozatért.

 

A zsűrit lenyűgözte Jozua de Boer munkájának volumene, amelyben az olyan új eszközöket is felhasználta, mint az ESO Nagyon Nagy Távcsövére (VLT) szerelt SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) műszer. A protoplanetáris korongok vizsgálata kihívás a csillagászoknak, mert nagyon halványak a korong közepén lévő csillaghoz képest. Jozua azonban gondos kalibrációval, adatgyűjtéssel és elemzéssel legyőzte ezt az akadályt. Erőfeszítéseinek hála nemcsak a bolygóképződés körülményeit érhetjük meg jobban, de olyan új technikákat is kidolgozott, amelyek más égitestek vizsgálatakor is alkalmazhatók, beleértve az üstökösöket, az aszteroidákat, az exobolygókat és a már kialakult csillagokat is.

 

A díjátadó ünnepséget 2019 májusában tartják Nizzában (Franciaország), a Francia Csillagászati és Asztrofizikai Társaság (SF2A) asztrofizikai hetének keretében, ahol a díjazott 1000 eurót vehet át. A kutatónak arra is lehetősége lesz, hogy munkáját bemutassa az ESO központjában, a németországi Garchingban.

 

Megjegyzések:

 

[1] Olivier Chesneau (1972–2014) tehetséges tudós volt, aki élénk és elkötelezett érdeklődést tanúsított a témája iránt. Úttörő munkát végzett a látható és infravörös tartományú, hosszú bázisvonalú interferometria módszerét alkalmazva a különböző csillagászati objektumok körüli korongok vizsgálatában. Legfontosabb eredményei közé tartozik az éta Carinae és más nagy tömegű csillagok környezetének vizsgálata, korongok kimutatása planetáris ködökben, a nóvák robbanása utáni bipoláris porkidobás észlelése, illetve a Tejútrendszer eddig ismert legnagyobb sárga hiperóriás csillagának felfedezése. Eredményeit széles körben publikálta sajtóközlemények formájában az ESO és a CNRS-INSU kiadványaiban is. Olivier Chesneau 2012-ben megkapta a Nemzetközi Csillagászati Unió és a Mount Wilson Intézet Michelson-díját a hosszú bázisvonalú interferometria területén végzett meghatározó munkájáért.

Linkek

About the Announcement

Id:ann19021

Képek

Az Olivier Chesneau díj logója
Az Olivier Chesneau díj logója
Jozua de Boer at Paranal
Jozua de Boer at Paranal
Csak angol nyelven